„Guvernul trebuie să intervină în domeniul transporturilor”


În opinia deputatului Vasile Cocoș, este absolut necesară sprijinirea sectorului economic privat prin măsuri care vizează reducerea TVA la 5% la serviciile de transport, creşterea diurnei de la 50 de lei la 200-250 lei/zi şi facilităţi fiscale pentru firmele de transport similare celor acordate pentru agenţii economici din domeniul turismului şi construcţiilor. „Guvernul ar trebui să analizeze și eliminarea obligaţiilor fiscale ale agenţilor economici, inclusiv a obligaţiei de plată a contribuţiilor şi impozitelor către stat, pe toată durata stării de urgenţă (inclusiv a TVA care trebuie achitat până la data de 25 martie 2020 şi eliminarea obligaţiei de plată a taxelor/tarifelor cu caracter recurent percepute pentru accesarea unor zone geografice şi/sau categorii de drumuri şi a căror menţinere riscă să afecteze procesul de aprovizionare a populaţiei şi a operatorilor economici”, a declarat deputatul Vasile Cocoș.
„Trebuie implementate proceduri eficiente şi uşor de accesat cu privire la obţinerea de către operatorii economici a certificatelor de situaţie de urgenţă şi acordarea facilităţilor aferente, conform prevederilor art. 11 din Anexa a la Decretul nr. 195/2020. În plus, s-ar putea lua măsura plafonării preţurilor la carburanţi şi alte servicii de utilitate publică, strict necesare pentru desfăşurarea activităţii economice; suportarea integrală (prin compensare cu taxele şi impozitele datorate de persoanele juridice), de către statul român, a plăţii salariilor angajaţilor care vor fi izolaţi la domiciliu (atât cei care sunt afectaţi de virus, cât şi cei sănătoşi) în scopul limitării transmiterii virusului”, a mai precizat parlamentarul vâlcean.