GUVERNUL ANGAJEAZĂ PESTE 500 DE SPECIALIȘTI pentru urgentarea implementării PNRR-ului


În ultima ședință de Guvern, desfășurată luni, 23 mai 2022, Executivul a adoptat o Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene
Această nouă Hotărâre de Guvern are ca obiect de reglementare reorganizarea instituțională a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, având în vedere calitatea sa de instituție publică centrală responsabilă cu implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Au fost luate în considerare noile programe operaționale gestionate de minister și obiectivele asumate de Guvern în fața Comisiei Europene. Măsurile incluse în actul normativ vin în sprijinul derulării activităților curente aferente perioadei de programare 2014-2020, cât și din perspectiva atribuțiilor ce le vor primi pe următoarea perioadă de contractare. Totodată, măsurile au în vedere asigurarea unui management financiar eficient şi eficace al fondurilor şi al capacității de absorbție.

Trei modificări pentru MIPE

Executivul a anunțat că modificările intervenite în structura organizatorică a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene sunt următoarele:
• majorarea numărului de secretari de stat de la cinci la opt posturi, înființarea a două posturi de subsecretar de stat (cu cabinetele aferente), precum și majorarea numărului de secretari generali adjuncți de la două la patru posturi;
• majorarea numărului de posturi aferente Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, respectiv de la 1.407 la 1.943 (exclusiv demnitarii și cabinetele aferente demnitarilor);
• reorganizarea unor direcții din cadrul ministerului.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Guvernului României