Funcționarii din Primăria Horezu, instruiți în domeniul eticii profesionale


Joi, 22 ianuarie 2015, în sala de conferințe a Casei de cultură Horezu a avut loc o sesiune de infor­mare în domeniul eticii la care au participat fun­cțio­na­rii publici, per­soa­nele din condu­cerea primăriei și personalul con­tra­ctual.
Participanții au beneficiat de pre­zența exper­tului pe probleme de etică din cadrul Centrului de Resurse Juridice București, care, a susținut o prezentare pe teme ale prevenirii corupției (incompatibilități, conflicte de interese, managementul integrității, identificarea vulnerabilităților, etc.) în administrația  publică, dar și alte teme legate de nevoia de cunoaștere a riscurilor la care se expun funcționarii publici în cazul încălcării normelor de conduită, organizarea sesiunilor de informare, rolul consilierului de etică, organizarea individuală a consilierii etice, monitorizarea, evaluarea și raportarea activităților de consiliere.
Un accent deosebit s-a pus pe sarcina funcționarilor publici de a cunoaște  obligațiile și îndatoririle prevăzute în Codul de conduită, respectarea lor cu strictețe contribuind la creșterea încrederii populației în serviciile publice, servicii care asigură suportul dezvoltării economice și sociale a localității.
În cadrul întâlnirii au fost prezentate studii de caz, situații concrete, modul de abordare și de soluționare a unor astfel de situații, s-au pus întrebări, s-au dat răspunsuri, s-au clarificat anumite aspecte ale prevederilor din legislație, s-au făcut prezentări ale unor  propuneri de modificare sau completare a unor acte normative.  Sesiunea face parte dintr-un program mai amplu de activități pe care conducerea primăriei și instituția consilierului de etică îl au în vedere în perioada următoare, scopul fiind acela de a crea un corp profesionist al funcționarilor publici și de a asigura servicii publice de calitate, în interes general.  La finalul întâlnirii, primarul Fârtat Ilie a spus: „Din luna septembrie a anului trecut, avem un Cod etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul primăriei, document aprobat prin dispoziție a primarului, acesta devenind obligatoriu de respectat de fiecare salariat. Înainte de aprobare, documentul a fost dezbătut împreună cu toți salariații, a fost acceptat și însușit de către fiecare în parte. Am considerat că existența acestui cod, nu este suficientă fără o pregătire continuă a funcționarilor publici. Vom recurge, în continuare, și la alte forme de informare și pregătire; seminarii, mese rotunde, trening-uri, conferințe, identificarea  unor grupuri țintă din rândul compartimentelor vulnerabile la încălcarea normelor de conduită, invitarea unor specialiști din domeniul eticii”.

Posting....