Fondurile alocate pentru înființarea de activități neagricole în mediul rural se apropie de final


Ca urmare a interesului crescut pentru proiecte de investiții în sectorul non-agricol din zonele rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) informează că valoarea totală nerambursabilă a cererilor de finanțare depuse până în acest moment prin Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” se apropie de nivelul maxim al sumei pentru care se pot primi cereri de finanțare în această sesiune. Așadar, până la atingerea plafonului stabilit de 120% din alocarea disponibilă pentru Submăsura 6.2 (44,16 milioane de euro) mai sunt aproximativ 8,6 milioane de euro. Reamintim tuturor celor interesați că depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii anuale aferente unei componente din cadrul unei submăsuri se oprește înainte de termenul limită, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse, care au un punctaj estimat (prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii respective, atinge procentul de 120% din nivelul alocării aferente sesiunii anuale a componentei/submăsurii respective, așa cum prevede metodologia specifică procedurilor de lucru privind selecția și verificarea contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2020, aprobată de Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.