Festival judeţean de cultură religioasă, folclor și artă populară: „Ortodoxie şi Tradiţie”


Sala de festivităţi a comple­xu­lui spiritual-cultural din incinta Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” a Parohiei Nemoiu, comuna Amă­răşti, judeţul Vâlcea, a găz­duit în data de 13 iunie 2015, a șaptea ediţie a Festivalului de cultură religioasă, folclor şi artă populară: „Ortodoxie şi Tradiţie”, secțiunea Concurs de cunoștințe religioase. Manifestarea cultural-religioasă a fost organizată de Pa­rohia Nemoiu, prin părintele pa­roh Adrian Catană, cu binecu­vân­tarea Înaltpreasfințitului Pă­rinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râm­nicului. Evenimentul a fost precedat de Sfânta Liturghie, săvârșită în biserica parohială de către un sobor de preoţi. Răs­punsurile la strană au fost date de către Grupul vocal „Mireasma Zorilor” al Parohiei Nemoiu, con­dus de profesoara Elena Cu­cu­lici. La concursul de cunoștințe religioase au participat mai mulți elevi din clasele I-XII, veniți din mai multe localități din Proto­po­piatul Drăgăşani, respectiv Şcoa­la cu clasele I-VIII din co­muna Amărăști, Şcoala cu cla­sele I-VIII din comuna Pes­ceana, Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Glăvile, Şcoala cu cla­sele I-VIII din comuna Cre­ţeni, Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Mădulari, Şcoala cu clasele I-IV din comuna Suteşti, Şcoala cu clasele I-VIII din co­muna Tetoiu, Şcoala cu clasele I-VIII „Tudor Vladimirescu” din Drăgășani, Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Bălcescu” din Dră­gășani, Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Ștefănești, Liceul „Gib Mihăescu” și Grup Școlar „I.C. Brătianu” din Drăgășani. Ele­vii au fost însoţiţi de profesorii de religie și de preoţii din paro­hiile lor, care derulează Proiec­tele catehetice „Hristos împăr­tă­şit copiilor” şi „Alege Şcoala!”. Câș­tigătorii Concursului de cu­noștințe religioase, din cadrul Festivalului de cultură religioasă, folclor şi artă popular: „Ortodoxie şi Tradiţie”, desfășurat în Paro­hia Nemoiu, au primit din partea organizatorilor diplome de parti­cipare și premiile cuvenite. După Sfânta Liturghie, toţi participanţii au luat parte la tradiţionala agapă frăţească, oferită de Parohia Nemoiu.

Posting....