Exponatul lunii ianuarie la Muzeul de Istorie Vâlcea: Topor plat cu marginile ridicate


Exponatul lunii ianuarie este un topor plat cu marginile ridi­ca­te (Randleistenbeile), varianta Glina, desco­perit întâmplător. Toporul plat, în forma sa arhaică, se va răspândi la începutul epocii bronzului pe arii întinse, sutele de depozite de acest gen descoperite indicând funcţia premonetară dar, pentru spațiul carpato – dunărean, pro­ve­niența lor din mor­minte pare să infirme această teo­rie.
În lucrarea Sfârşitul bronzului timpuriu în regiunea dintre Carpaţi şi Dunăre, R. Băjenaru menţionează 13 topoare plate cu marginile ridicate, varianta Glina, răspândite exclusiv în Oltenia, Muntenia şi sud-estul Transilvaniei. Analogii în spaţiul de la sud de Dunăre găsim în aşezarea de la Dubene-Sarovka. Dintre acestea, două piese provin din județul Vâlcea, de la Boișoara și Rm. Vâlcea-Căzănești.
Piesa noastră se încadrează cronologic în perioada bronzului timpuriu (cultura Glina?) dar, tipologic, evoluția acestor obiecte se poate urmării în timp încă din perioada eneolitică (epoca pietrei și a aramei).
Descriere și dimensiuni:
Toporul are forma aproximativ trapezoidală ce îl încadrează în categoria topoarelor plate late, tăişul lăţit şi arcuit, muchia rotunjită, secţiunea transversală cu o formă aproximativ dreptunghiulară, marginile ridicate în zona mediană.
Toporul este realizat din bronz dar nu a fost analizat metalografic. Prezintă patină nobilă (oxidare) cu pierderi de material la capete și în zona aripioarelor.
L – 10,24 cm
l – 4,12/4,46/4,82 cm (la cele 2 capete și la mijloc)
grosime – 0,26/0,27/0,60 cm (la cele 2 capete și la mijloc)
gr. – 134,43 gr.
Informații oferite de către muzeograful Dan Moroianu.