Enciclopedia Ideilor SF – un proiect tentant


În interiorul SF-ului, ca gen aparte, coexistă o mulţime de abordări şi nuanţe, care au dat naştere în timp unor subgenuri. Unele dintre cele mai recente sunt cyberpunk-ul şi steampunk-ul. Este foarte probabil ca acest proces de diversificare să continue, arătând vitalitatea SF-ului.
Ceea ce dă unitate şi identitate acestei diversităţi în expansiune este, cred, ideea SF, care se află, într-o formă sau alta, inclusă în „substanţa” fiecărui text sau film. Ideea SF străpunge realitatea, o fisurează, perturbând ordinea obişnuită a lumii celei mari, planetară, interstelară sau, dimpotrivă, a unui mini sau microunivers.
Sunt idei SF fascinante prin noutate şi frumuseţe, altele exprimă speranţele omului dintotdeauna, de a zbura, de a se întoarce în timp, de a cunoaşte ceea ce se află dincolo de zări etc. Autorii propun noi idei SF sau reinterpretează idei SF existente, privindu-le dintr-o perspectivă nouă, descifrând noi semnificaţii.
Deoarece au un rol definitoriu în SF, ar fi binevenită elaborarea unei enciclopedii a ideilor SF, care să le cuprindă şi să le ordoneze, punând în evidenţă relaţiile dintre ele, inclusiv evoluţia lor în timp, astfel structurată încât să ofere un acces rapid la informaţia căutată. O asemenea lucrare ar fi un instrument valoros pentru scriitori, critici, istorici ai culturii, dar şi pentru cititorii sau cinefilii iubitori de SF.
Desigur, având în vedere numărul imens de romane, povestiri şi filme, un asemenea proiect nu poate fi realizat de un singur om şi, probabil, nici de o echipă restrânsă. De aceea, varianta cea mai realistă ar fi o soluţie online, de tip wikipedia, unde ar putea să contribuie, conform unor reguli care să asigure coerenţa, unitatea şi relevanţa, oricine doreşte, oriunde s-ar afla. În felul acesta enciclopedia va fi vie, va fi mereu actuală, ţinând pasul cu evoluţia genului şi subgenurilor sale. Iar dacă se va crea şi o secţiune în care cititorii pot să vină cu propuneri, se va crea şi un fel de bursă a ideilor SF, care ar putea chiar influenţa, într-o anumită măsură, genul însuşi.
Pornind acest proiect din România, scriitorii noştri vor avea o extraordinară şansă de a fi promovaţi la nivel internaţional. RomCon 2017 poate constitui începutul acestui drum.
Lucian Ionică

Posting....