Elevii de la „Matei Basarab” pun accent pe opționale


Ministerul Educației intro­du­ce, din toamnă, în programa șco­lară, patru noi discipline opțio­nale. Este vorba despre: Joc și mișcare, Educație pentru prevenirea riscului rutier, Educa­ție pentru dezvoltare și Educație pentru drepturile de proprietate intelectuală. Ideea este bine­ve­nită din punctul de vedere al di­rectorului fostului Liceu Pedago­gic, profesor Valerică Rașcu, cel care a ținut să precizeze că opționalele „au prins” la elevi: „Nimeni nu te împiedică să in­troduci opționale, așa cum nimeni nu te împiedică să optezi pentru ele. Cert este că elevii de la Pedagogic s-au arătat inte­re­sați de opționale. În prezent, avem discipline opționale intere­san­te, cum ar fi: «Educație cetă­țenească», pentru clasele mici și «Drepturile copilului»”. Alte disci­pl­ine opționale aflate în vizorul elevilor de la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” vizează limbile spaniolă și ita­liană, dar și ore de gramatica Limbii române.

Posting....