E oficial: Starea drumurilor județene în 2018? De la rea spre foarte rea…


• programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2018, scoate la lumină că peste jumătate din infrastructura rutieră este „într-o stare rea”
Din centralizarea informațiilor comunicate de către toate unitățile administrativ teritoriale din județul Vâlcea și de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, în calitate de administrator al drumurilor județene și ținând cont de prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr. 106 din 30.04.2015 și nr. 212 din 23.10.2015, prin care două tronsoane de drum județean, în lungime totală de 19,019 km au fost declasate ca drumuri comunale, a rezultat că rețeaua de drumuri județene și comunale care necesită alocarea de fonduri pentru lucrări de întreținere, modernizare și reabilitare, însumează 1.605,388 km.
Ca urmare a stării precare a rețelei de drumuri județene și comunale, UAT/urile și RAJDP comunică: 946,185 km de drumuri prezintă o stare tehnică rea, pentru care este necesară alocarea de fonduri. Din totalul de 946,185 km, drumurile județene care au o stare rea însumează 511,189 km.
Având în vedere că, în totalul rețelei de drumuri comunale și județene care necesită alocarea de fonduri pe anul 2018, ponderea o dețin drumurile cu stare tehnică rea, respectiv un procent de 59%, s-a propus alocarea sumei de 6.732,49 mii lei pentru această destinație, diferența de 4678,51 mii lei fiind alocată în funcție de lungime.

Tarifele RAJDP

Conform HG nr. 363/2010, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin HG nr. 717/2010, costurile unitare pentru modernizarea drumurilor județene și comunale sunt următoarele:
• drum județean = 1.397.894 lei/km fără TVA; lățime parte carosabilă = 6 m;
• drum comunal = 693.584 lei/km fără TVA; lățime parte carosabilă =5 m.
Sume fixe pentru următorii trei ani
În documentația oficială pusă la dispoziția aleșilor spre vot în ședința de joi, este menționată și previzionarea fondurilor pe următorii ani. Astfel, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale au fost aprobate și estimări pentru perioada 2019 – 2021: 12.679 mii lei, pentru anul 2019; 12.679 mii lei, pentru anul 2020; 12.679 mii lei, pentru anul 2021.