E oficial: Mergem la vot pe 5 iunie


• Autoritatea Electorală Permanentă a lansat în dezbatere publică şase proiecte de hotărâre de Guvern, unul dintre acestea vizând stabilirea datei de 5 iunie pentru organizarea alegerilor locale

AEP vrea ca, până la 22 mar­tie, cel mai târziu, să fie nu­merotate circumscripţiile electorale judeţene şi a circumscripţiei electorale a municipiului Bucureşti, iar până la 24 martie a celor din fiecare judeţ şi din fiecare sector al Capitalei. Până la 25 martie, ar trebui adusă la cunoştinţă data şedinţei pentru tragerea la sorţi a judecătorilor în Biroul Electoral Central, care ar trebui să aibă loc pe 26 martie, iar o zi mai târziu să fie ales preşedintele BEC şi locţiitorul acestuia. BEC ar trebui completat cel târziu până la 28 martie cu preşedintele şi vicepre­şedinţii AEP, cu câte un repre­zentant al partidelor politice, al organizaţiilor cetăţenilor apar­ţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din Camerele Parla­mentului şi al grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Ca­mera Deputaţilor.
Până pe 6 aprilie, partidele, alianţele şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să comunice semnele electorale către Biroul Electoral Central. Proiectul de hotărâre mai stipulează că ,până la 12 aprilie, cel mai târziu,trebuie comunicat de către AEP numărul de alegători rezultat din Registrul electoral şi din listele electorale comple­mentare.

Campania electorală demarează pe 7 mai și se încheie pe 4 iunie

Depunerea candidaturilor la alegerile locale va avea loc cel târ­ziu până pe 26 aprilie. Candi­da­turile vor rămâne definitive la 4 mai. Campania electorală pentru acest scrutin va începe pe 7 mai şi se va încheia pe 4 iunie la ora 7,00. Buletinele de vot vor fi tipărite până pe data de 26 mai. Votul va începe pe 5 iunie, la ora 7.00, şi se va încheia la ora 21.00. Celelalte proiecte de hotărâre prevăd nume­rotarea celor 42 de circumscripţii electorale, stabilirea măsurilor tehnice necesare organizării şi desfăşurării scrutinului, cheltuielile necesare pregătirii şi desfăşurării alegerilor locale, preconizate pen­tru AEP la 11.218.000 de lei, şi apro­­barea modelelor şi a condi­ţii­lor de tipărire ale buletinelor de vot.
Cele şase proiecte de hotărâri ale Guvernului referitoare la ale­ge­rea autorităţilor administraţiei pu­blice locale au fost lansate în dez­batere publică. Potrivit unui co­mu­nicat al AEP, observaţiile şi propu­nerile legate de aceste proiecte de hotărâri pot fi transmise la adresa de email office@roaep.ro, în ter­men de 15 zile calendaristice de la data afişării lor.