Drumul spre Mănăstirea Frăsinei intră în reabilitare generală


În data de 4 martie 2019 ss-a derulat licitația privind servicii de supervizare – dirigenţie de șantier pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 658 Gura Văii – Malu Vârtop – Hotarele – Muereasca – Găvăneşti – Mănăstirea Frăsinei, km 0+000 – 13+400”. Primarul de la Muereasca se declară bucuros că lucrurile se mișcă în ceea ce privește drumul județean care străbate toată comuna sa. „Am fost pe teren cu inginerul care a câștigat licitația, a vrut să identifice exact DJ 658. Îi vom oferi un spațiu unde să-și desfășoare activitatea, să-și întindă hărțile și planurile de lucru”, declară Ion Ungureanu.