Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 septembrie 2021

Drumarii lui Vălimăreanu pleacă acasă la început de mai


• cei mai fericiți și cei mai vechi din cei 95 de disponibilizați pleacă acasă cu maxim șase salarii dar niciunul nu a fost ajutat să-și găsească un loc de muncă pe acest profil

• liberalul de la Drumuri a insinuat că responsabilitatea majoră pentru atingerea pragului falimentului îi aparține lui Ion Cîlea care, din 2011, a refuzat restructurările impuse de situație

Gata cu doliul și cu respectul impus de trecerea în neființă a lui Ion Cîlea. După ce lacrimile de crocodil s-au uscat pe obrajii lor atât de groși, cei care până ieri erau numai niște yesmeni încep să iasă în față iar „Mortul e mereu de vină!” – pare să fie dicto­nul după care marii bărbați ai județului se ghidează în viața și opera lor. Că e vorba de vârful CJ-ului sau de conducerea RAJDP-ului, cel mai comod e să dai vina pe Ion Cîlea pentru halul în care a ajuns Regia. Din păcate, niciunul nu are curajul de a o face public și direct. Ci numai pe la colțuri sau în surdină. Dumitru Persu și Nicolae Vălimă­rea­nu sunt ultimii din această serie. Fostul adjunct al lui Cîlea a fost dat de gol de către liberali în plină ședință de CJ despre felul cum una spune și alta face. Și asta nu de ieri, de azi ci dintotdeauna. Al doilea a încer­cat o eschivă pe cât de parșivă, pe atât de bogată în lașitate când a trebuit să explice restructurările drastice la care s-a ajuns acum: „Am spus de acum trei ani. În ultimii trei ani, situaţia financiară a Regiei s-a agra­vat. Am făcut numeroase solicitări de dispo­ni­bilizare către conducerea judeţului în anii pre­cedenţi. Am depus şi documentele nece­sare pentru o eventuală concediere indi­vi­duală. Prima iniţiativă am avut-o în 2011, cu 29 de persoane, a urmat în anul 2012 cu 38 de persoane, în 2013 – 55, apoi 80 şi acum am ajuns la 95” Traducere: Cîlea nu m-a lă­sat să dau oamenii afară puțin câte puțin, acum nu mai avem ce face, trebuie să dăm afară la grămadă. Dacă vă întrebați cum poate ajunge aici o regie de drumuri a unui județ cu șoselele pe care le are Vâlcea, iată și cauzele oficiale cu care Vălimăreanu a venit pentru aprobarea concedierilor care vor începe din luna mai. Nu vă așteptați la mari adevăruri, la dezvăluiri senzaționale, la vreun strop de responsabilitate sau bărbăție. Bineînțeles că e vorba numai și numai de platitudini și banalități care ne îm­ping spre Ion Cîlea și nicidecum la anga­jă­rile efectuate la comandă din ultimele luni: lipsa surselor financiare pe piaţa cons­truc­ţiilor, mai ales pe plan local, la nivel de judeţ; imposibilitatea corelării portofoliul de lucrări anual cu fondul de salarii (în acest sens, este necesară reducerea salariilor întregului personal sau concedieri colective la sala­ria­ţii indirect productivi); participarea la licitaţii în care preţul de pornire a fost subevaluat de proiectanţi, cu implicaţii asupra încadrării în cheltuielile de execuţie – acest lucru a condus la greutăţile întâmpinate de RAJDP în executarea lucrărilor și achitarea tuturor chel­tuielilor necesare, din încasările efec­tuate; rezultate nesatisfăcătoare privind par­ti­ciparea la puţinele licitaţii de execuţie lu­crări din ultimii doi ani. Datorită (din cauza, n.red) creşterii concurenţei, dar mai ales, da­to­rită (din cauza, n.red) modului de orga­ni­zare a licitaţiilor de către beneficiari, care au dezavantajat RAJDP Vâlcea: imposibili­ta­tea accesării unui credit de nevoi tempo­rare de la o bancă comercială (Banca finan­ţatoare din ultimii ani, Banca Transilvania, a refuzat solicitarea RAJDP din iunie 2014, pri­vind finanţarea deficitului de capital de lucru, având in vedere pierderea înregistrată în anul 2013 (3,88 mii lei) și 2014 (3,64 mili­oane lei). De asemenea, s-a invocat în refu­zul băncii, nivelul scăzut al indicatorilor eco­no­mico-financiari la zi, gradul redus de fi­nan­ţare al portofoliului de lucrări con­trac­tate, cât şi neaprobarea unui Program de restruc­turare); Pierderi înregistrate de regie în fiecare an, la activitatea de iarnă, prin ne­plata în întregime şi la termen a manoperei muncitorilor care participă la intervenţiile de deszăpezire de către administratorii drumu­ri­lor (plata doar a orelor de intervenţie efec­tivă la deszăpezire, nu şi a orelor de pre­gă­tire şi de aşteptare); Consiliul Judeţean Vâlcea nu a asigurat plata cheltuielilor cu paza bunurilor regiei, în perioada când aces­tea îi aparţineau, regia fiind obligată să suporte din fonduri proprii aceste cheltuieli (ace­eaşi situaţie se regăseşte şi pentru chel­tuielile ce privesc reparaţiile curente la clă­dirile ce reprezintă sediul secţiilor, bazele de deszăpezire, care în conformitate cu Le­gea 10/11995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare, art. 25 și HG 766/1197 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, art.22, proprietarii au următoarele obligaţii și răspunderi: efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere și reparaţii prevăzute conform nor­melor legale; asigură efectuarea lucră­rilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante).

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Politică și Administrație