Directorul AJPIS Vâlcea trage un semnal de alarmă: „În școli, nu se ține cont de nevoile persoanelor cu dizabilități”


Adrian Toader, directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea, a tras un semnal de alarmă, în cadrul Colegiului Prefectural de ieri, privind lipsa implicării, după cum însuși susține, a directorilor școlari și a primarilor în amena­jarea unor condiții optime de stu­diu pentru persoanele cu han­di­cap. Se află în derulare, în acest sens, o campanie de verificare a accesului neîngrădit a per­soa­nelor cu dizabilități în mediul fizic, informațional și comu­ni­ca­țional în unitățile școlare.
Care sunt rezultatele până la această dată? Ei bine, până-n prezent, au fost verificare 210 școli, au fost dispuse aproxi­ma­tiv 600 de măsuri de remediere a problemelor și s-au aplicat opt sancțiuni contravenționale. Ne­re­gulile au vizat: lipsa toaletelor accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități, lipsa rampelor de acces în unități, lipsa locurilor de parcare special amenajate.
În opinia directorului Toader, cauzele pentru care se întâmplă toate acestea sunt reprezentate de lipsa finanțării școlilor de că­tre primării și neimplicarea di­rec­torilor școlari în astfel de pro­ble­me. Până la această dată, au fost remediate 15% dintre pro­bleme.