Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea vă invită la Zilele Europene ale Patrimoniului


• manifestările dedicate evenimentului ajuns la ediția a XXVI-a se vor desfășura sâmbătă, 15 septembrie

După cum a intrat deja în tradiția Vâlcii, județul nostru marchează la justa valoare Zilele Europene ale Patrimoniului. Ajuns la cea de-a XXVI-a ediție, evenimentul va fi sărbătorit prin organizarea colocviului intitulat „Locuri ale memoriei”. Întâlnirea se va desfășura sâmbătă, 15 septembrie, cu începere de la orele 11.00, într-o cunoscută locație din centrul Râmnicului: Casa Slăvitescu (actualmente restaurantul „Old City Garden”). Evenimentul este organizat sub egida Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea, participarea publicului fiind dorită în număr cât mai mare de către reprezentanții acestei instituții.

Programul evenimentului

Colocviul la care am făcut referire în rândurile de mai sus va debuta prin cuvântul de deschidere ce va fi susținut de către prof. dr. Florin Epure, director executiv al Direcției Județeană pentru Cultură Vâlcea. Va urma vernisajul expoziției „S.O.S. Culele din Oltenia”, moment prezentat de către arhitectul Pavel Popescu – președintele filialei euroregionale S-V Oltenia a Uniunii Arhitecților din România. În continuare, publicul va avea posibilitatea de a afla date importante despre conservarea și restaurarea bisericii monument-istoric „Sfinții Voievozi” de la Robești, în prezentarea restauratorului Sorin Pîrvulescu. Va urma un moment de literatură reprezentat de lansarea a două volume de certă valoare: „Ștefan Ciobanu, un intelectual basarabean luptător pentru Unirea Basarabiei cu Regatul României” – cartea a apărut la cunoscuta editură bucureșteană „SemnE”, director general ing. Ștefan Dulu, care fi prezent la Râmnicu Vâlcea, cu prilejul lansării –, respectiv „Retrospective asupra Marelui Război”. Momentul literar din cadrul colocviului va fi prezentat de către prof. dr. Radu-Ștefan Vergatti, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, și dr. Cristina Vergatti.
Colocviul se va încheia cu momentul de lansare a broșurii intitulate „Monumentele eroilor din județul Vâlcea”, în prezentarea prof. dr. Florin Epure, directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea.

Florin Epure: „Monumentele istorice ridicate în cinstea eroilor care și-au jertfit viața în prima conflagrație mondială sunt locuri sacre ale memoriei neamului și importante repere ale patrimoniului cultural și ale trecutului nostru istoric”

Prin intermediul unui material de presă, prof. dr. Florin Epure, directorul Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea, a oferit mai multe informații despre semnificația acestui moment foarte important din istoria poporului român, chiar la o sută de ani de la Marea Unire. În rândurile de mai jos, redăm informațiile prezentate de către șeful culturii vâlcene:
„Avem încă un patrimoniu bogat și variat. Urmele trecutului sunt, deopotrivă, repere în peisajul nostru, surse de învățare despre cei care au fost, locuri de recreere și delectare, care contribuie la calitatea vieții noastre, ca parte integrantă a mediului nostru de viață din mediile urban și rural. Monumentele istorice ridicate în cinstea eroilor care și-au jertfit viața în prima conflagrație mondială, în urma căreia s-a realizat Marea Unire a tuturor Românilor, sunt locuri sacre ale memoriei neamului și importante repere ale patrimoniului cultural și ale trecutului nostru istoric”.
„În fiecare an, în luna septembrie, milioane de cetățeni sunt invitați să viziteze monumente istorice din întreaga Europă cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului (Z.E.P.), organizate la inițiativa comună a Consiliului Europei și a Uniunii Europene. Zilele Europene ale patrimoniului joacă un rol mobilizator important în procesul de conștientizare a unei identități europene, atât la nivel cultural, cât și social, politic sau economic. Descoperirea unui patrimoniu comun, bogat prin diversitatea sa, contribuie la crearea unui spațiu european de întâlnire, cunoaștere și înțelegere reciprocă și acceptare a diferențelor. Obiectivul Z.E.P. este multiplu și anume de a apropia cetățenii europeni de tezaurul lor cultural și de a parveni la cea mai bună cunoaștere reciprocă și la cea mai mare înțelegere față de diversitatea culturilor și exprimarea lor, de a salvgarda patrimoniul fără îndoială aflat în pericol, de a face descoperirea accesibilă altora și prin aceasta de a lupta eficient împotriva rasismului, xenofobiei și intoleranței, de a juca un rol-cheie în stabilirea identității și afirmării memoriei noastre colective, de a fi deschiși pentru viitor, reapropiindu-ne, reinterpretând și repoziționând astfel mărturiile culturale din trecut în implicările lor politice, sociale și economice”.
„În acest an, se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, ocazie de a ne omagia marile personalități care au contribuit la formarea României de astăzi. Astfel, Ministerul Culturii a propus tema «Locuri ale Memoriei» pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor ediției a XXVI-a a Zilelor Europene ale Patrimoniului, prin care să se reflecte semnificațiile anului 2018 pentru România. Tema oferă posibilitatea inițierii organizării unor diverse evenimente culturale evocatoare sau desfășurarea lor în locuri, situri sau monumente istorice care să ilustreze aceste semnificații ale anului. Se propun evenimente prin care să se cunoască și să se interpreteze valorile de patrimoniu cultural, monumentele istorice de valoare, prin care locurile ale memorabilelor confruntări militare de pe Valea Oltului, de la Târgu Jiu, Mărășești, Mărăști și Oituz sau alte locuri ale memoriei cu semnificație pentru realizarea Marii Uniri, vizite ghidate la expozițiile muzeelor locale, la monumentele istorice semnificative pentru momentele înfăptuirii Marii Uniri ori interpretări ale patrimoniului cultural ce reflectă rădăcinile europene care pot constitui atracții instructive și pentru publicul tânăr”.