Devine oficial: O nouă meserie va fi introdusă în COR


• este vorba despre ocupația „expert în dezvoltare durabilă”
Recent, prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Guvernului României au făcut cunoscut faptul că Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a înaintat Ministerului Muncii și Justiției Sociale, respectiv Direcției Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională, o solicitare de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România (COR) pentru introducerea ocupației „expert în dezvoltare durabilă”.
„În data de 22 februarie 2018, cererea a primit aviz favorabil din partea Ministerului Muncii. Ocupația «expert în dezvoltare durabilă» va avea codul 242232 și va fi introdusă în cadrul Grupei de bază 2422 – Specialiști în domeniul politicilor administrative. Acest cod va putea fi folosit cu titlu provizoriu până la publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului comun al ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al președintelui Institutului Naţional de Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupațiilor din România, care va statua această ocupație profesională”, se arată în prima parte a comunicatului de presă la care am făcut referire.

De ce era nevoie de reglementarea unei astfel de ocupații?

Care este motivul pentru care Departamentul a solicitat introducerea acestei ocupații, cine sunt cei care pot deveni experți în dezvoltare durabilă, ce cursuri de formare profesională vor trebui să parcurgă, dar, mai ales, în ce instituții cheie pot activa sunt întrebări direct legate de obiectivul principal al Departamentului, acela de revizuire a Strategiei de Dezvoltare Durabilă din 2008 și implementarea celor 17 obiective ale Dezvoltării Durabile (ODD) din Agenda 2030, la care s-au dat răspunsuri prin intermediul aceluiași comunicat de presă: „În domeniul dezvoltării durabile există nevoia aplicării unui cadru strategic, legislativ și instituțional coerent și formarea unor nuclee ale dezvoltării durabile în instituțiile publice cheie din România, iar pentru acest lucru este nevoie de oameni bine pregătiți în acest domeniu. Încă de când am preluat coordonarea acestui Departament, am afirmat în nenumărate rânduri că cel mai important lucru este crearea unui cadru instituțional stabil și formarea unor nuclee ale dezvoltării durabile în cât mai multe instituții publice centrale din România. Acum, suntem în procesul de revizuire a Strategiei din 2008 și am considerat că trebuie să gândim și să aplicăm sustenabil această revizuire, care va putea fi implementată cu succes dacă există aceste nuclee în care vor activa oameni dedicați și pregătiți. Așadar, consider că este un pas important introducerea acestei ocupații în nomenclatorul Clasificării ocupațiilor din România, unul care ne va ajuta să creștem nivelul de reușită în ceea ce privește și obiectivele dezvoltării durabile”.