De vineri, sărbătoare la Horezu: începe „Cocoșul”


Târgul ceramicii populare românești „Cocoșul de Hurez” reprezintă un eveniment de primă mărime în calendarul anual al culturii naţionale. Târgul găzduieşte în fiecare an, sub umbra stejarilor seculari din satul de vacanţă „Stejari”, festivalul culorilor şi compoziţiilor plastice transpuse în lutul reînviat de mâinile fermecate ale meşterilor olari. Sosiţi din toate centrele active din ţară, olarii alcătuiesc, prin alăturarea la târg a roadelor muncii şi inspiraţiei lor, un tablou complet al fenomenului olăritului contemporan.
„Acest fenomen atrage an de an mii de cunoscători şi admiratori ai autenticului românesc, ai tradiţionalului adus la nivel de artă, oameni care ştiu să distingă valoarea consacrată prin valorile certe ale artei populare şi tradiţiei multiseculare a acestui vestit meştesug. Pornind de la tradiţia străvechilor târguri de Moşi, această manifestare se constituie ca o frescă a creaţiilor mesteşugarilor lutului din România”, declară primarul Nicolae Sărdărescu.
În context este de amintit faptul că ediția din acest an a „Cocoșului de Hurez” va începe vineri, 31 mai, și se va încheia duminică, 2 iunie.