De unde vin banii Vâlcii pentru investiții?


Pentru anul acesta, Consiliul Județean Vâlcea şi-a propus să realizeze investiţii în valoare totală de 40.201,56 mii lei. Se anticipează că sursele de finanţare din care vor fi susținute aceste investiții sunt următoarele:
• 491,0 mii lei, din veniturile bugetului propriu al judeţului Vâlcea;
• 154,70 mii lei, din sumele încasate în Fondul de înlocuire, întreţinere şi Dezvoltare;
• 20.650,763 mii lei, din excedentul bugetului local, din care suma de 15.650,763 mii lei a fost aprobată deja prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 2 din 31 ianuarie 2017;
• 3.655,10 mii lei, din veniturile proprii ale instituţiilor subordonate;
• 4.279,0 mii lei, din subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri extern nerambursabile;
• 10.971 mii lei din sume primite de la UE în contul plăților efectuate.