De la an la an se constată Tot mai puțini pacienți internați în spitalele vâlcene


Din 2009 și până-n prezent, numărul bolnavilor spitalizați a înregistrat o ușoară scădere. Anul trecut, conform unei statistici realizată de dr. Valeriu Gîlea – DSP Vâlcea, au fost spitalizați, pe teritoriul județului Vâlcea, 63.123 de persoane. Se pare că toate aceste oscilații anuale sunt influențate de condițiile contractuale ale casei de asigurări de sănătate și mai puțin de modificările patologiei.
În anul 2016, 57,9% dintre internări aparțin populației din mediul rural. Trendul fenomenului pe ultimii 23 de ani arată o tendință evidentă de reducere.
Numărul cazurilor internate pentru afecțiuni infecto-contagioase prezintă următoarea evoluție: în 2010 – 2.181 internări, în 2011 – 1.598; în 2012  – 2.198; în 2013 – 2.213; în 2014 – 1.765; în 2015 – 1.847, iar în 2016 – 1.655.
Internările pentru tulberculoză: în 2010 – 837; în 2011 – 657; în 2012 – 620; în 2013 – 528; în 2014 – 461, în 2015 – 353 și în 2016 – 295 spitalizați.
Internările pentru hepatită virală acută: în 2010 – 280; în 2011 – 320; în 2012 – 436; în 2014 – 425; în 2015 – 348 și în 2016 – 167.
Internările pentru cancer: în 2010 – 3.569 internări; în 2011 – 3.469; în 2012 – 4.036; în 2013 – 3.427, în 2014 – 4.386, în 2015 – 4.249, iar în 2016 – 4.169.
Internările pentru diabet zaharat: în 2010 – 811; în 2011 – 730; în 2013 – 431, în 2014 – 439, în 2015 – 441, iar în 2016 – 406.
În ceea ce privește internările pentru bolile cardiovasculare, situația este următoarea: în 2010 – 14.037 de spitalizări; în 2011 – 14.964, în 2012 – 13.194, în 2013 – 12.447, în 2014 – 11.148, în 2015 – 9.674, în 2016 – 8.991.