Cu bani din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, se reabilitează spitalul de la Horezu


La începutul lunii viitoare, mai precis în data de 4 august, ale loc licitația privind execuția de lucrări de construcție pentru proiectul „Extinderea, dotarea și modernizarea ambulatoriului integrat al Spitalului orășenesc Horezu”. Codul CPV principal este 45210000-2 Lucrări de construcții de clădiri, iar valoarea totală estimată este de 948.561 lei. Proiectul „Extinderea, dotarea și modernizarea ambulatoriului integrat al Spitalului orășenesc Horezu” este finanțat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Operațiunea 8.1.A Ambulatorii. Prioritatea este construirea corpului de clădire – extindere pe parter, pentru amplasarea aparatului RMN și amenajarea spațiilor interioare existente de la parterul ambulatoriului pentru amplasarea noilor aparate medicale Rx, mamograf, CT și sistem de arhivare PACS.