Cu bani de la Anghel Saligny, în Râmnic ar putea apărea un nou pasaj pietonal subteran


Vineri, 29 octombrie 2021, cu începere de la ora 11.00, consilierii locali ai Râmnicului sunt convocați pentru ședința ordinară aferentă lunii care urmează să se încheie. Ședința se va desfășura în Sala «Lahovari» a filarmonicii și se anunță una foarte importantă pentru legislativul local atât prin numărul amplu al punctelor care se află pe ordinea de zi, cât și prin «greutatea» celor mai multe dintre acestea.
Unul dintre cele mai importante puncte de pe ordinea de zi a ședinței de la finalul acestei săptămâni este cel la care consilierii vor vota proiectul de hotărâre privind includerea obiectivului de investiții „Subtraversare pietonală bulevardul Tineretului – Complex Hermes – Piața Ostroveni” la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”. Așadar, dacă acest proiect va ajunge să fie realizat cu fonduri naționale, Râmnicul va dispune și de al doilea pasaj pietonal subteran, după cel din centru, inaugurat în vara anului 2017.

Ordinea de zi a ședinței de vineri

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2021.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30 septembrie 2021.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcția de Asistență Socială pentru anul 2021.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2021.
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica „Ion Dumitrescu” pentru anul 2021.
6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul municipal „Ariel” pentru anul 2021
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Locuințe Colective P+2E cu spații comerciale la parter, strada Aurelian Sacerdoțeanu nr. 80, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”, inițiator SC Valentin și Vlăduț SRL, prin Piele Mircea.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU – Lotizare terenuri pentru construire locuințe individuale D+P+2E+M, anexe gospodărești P+1E, amenajare drum acces, Râmnicu Vâlcea, strada Cella Delavrancea, nr. 44-46, inițiator Ciofîcă Gheorghe Viorel, Popa Ileana.
9.Proiect de hotărâre privind modificarea caracteristicilor geometrice ale străzii Livezi prin prelungirea către vest, din zona Dealul Malului, municipiul Râmnicu Vâlcea.
10.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și a Secretariatului Tehnic, precum și a atribuțiilor acestui secretariat.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General estimativ actualizat conform O.G. nr. 15/2021 pentru obiectivul de investiții „Sediu administrativ (faza PT și execuție lucrări)”.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General estimativ actualizat conform O.G. nr. 15/2021 pentru obiectivul de investiții „Reabilitare clădire internat Liceul Tehnologic Forestier”.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General estimativ pentru obiectivul de investiții „Grădinița cu patru grupe – școala Waldorf – lucrări de construire corp multifuncțional”, actualizat conform O.G. nr. 15/2021.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General estimativ actualizat conform O.G. nr. 15/2021 pentru obiectivul de investiții „Rețea canalizare menajeră străzile Tică Ștefănescu, Andrei Mureșianu, Posada, Râmnicu Vâlcea”.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Lărgire intersecție strada Ștrandului cu bulevardul Dem Rădulescu”, actualizat conform O.G. nr. 15/2021.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General estimativ pentru obiectivul de investiții „Construire grădinița cu program normal nr. 16”, actualizat conform O.G. nr. 15/2021.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizelor Generale Estimative Actualizate conform O.G. nr. 15/2021 pentru „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice – 4 (patru) blocuri de locuințe.
18.Proiect de hotărâre privind includerea obiectivului de investiții „Subtraversare pietonală bulevardul Tineretului – Complex Hermes – Piața Ostroveni” la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii obiectivului de investiții „Amenajare sens giratoriu intersecția Calea lui Traian cu strada Posada” la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare strada Frunzișului” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”.
21.Proiect de hotărâre privind includerea obiectivului de investiții „Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la strada Drumul Gării” la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”.
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare sens giratoriu strada Copăcelu, KM 189+700” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”.
23.Proiect de hotărâre privind includerea obiectivului de investiții „Rețea canalizare menajeră pe străzile: Tică Ștefănescu, Andrei Mureșianu, Posada – Râmnicu Vâlcea” la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”.
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare strada Livezi – Gheorghe Olănescu, până la intersecția cu strada Dealul Malului” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”.
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Arteră de circulație între Splaiul Independenței și strada Coneliu Tamaș” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”.
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare strada Nicolae Enache” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”.

Se construiește încă un pod peste râul Olănești

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Arteră de circulație între Splaiul Independenței și strada Morilor inclusiv pod peste râul Olănești” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”.
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Arteră de legătură strada Matei Basarab – Lacul Nord – bulevardul Republicii – strada Nicolae Titulescu” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”.
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Arteră paralelă Calea Ferată Zona Copăcelu – strada Drumul Gării – strada Râureni – zona Calea Ferată – Râmnicu Vâlcea” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”.
30.Proiect de hotărâre privind alipirea a două imobile-terenuri, proprietatea municipiului, situate în Râmnicu Vâlcea, strada Morilor.
31.Proiect de hotărâre privind declararea unui imobil teren ca bun de interes public local.
32.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 la Caietul de sarcini, respectiv a Anexei nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local – „Programul de transport”.
33.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 380/2018.
34.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului nr.40589 din 20.10.2021, întocmit de Comisia de selecție pentru selecția a 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație la societatea Piețe Prest S.A. și mandatarea reprezentanților municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate.
35.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Târgului Decembrie Magic în municipiul Râmnicu Vâlcea.
36.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.
37.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, începând cu 1 noiembrie 2021.
38.Întrebări, interpelări și informări.
Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea