Copilăria s-a întors la Muzeul Satului


Zilele trecute, Muzeul Satului Vâlcean a fost gazdă primitoare pentru câteva sute de copii în cadrul a două proiecte. Potrivit șefului secției de la Bujoreni, primul dintre ele este intitulat „Cunoașterea tradițiilor românești în muzeu” și s-a desfășurat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Olt, participând copii de la școli generale din Slatina și copii din șase alte țări. Cel de al doilea proiect – „Orașul pentru noi și ne facem vizibili” este în colaborare cu Școala Generală I. G. Duca, Râmnicu Vâlcea: „Din discuțiile avute cu domnul director Daneș, am înțeles că este vorba de un proiect al Comisiei Europene, întins de durata a doi ani (2013 – 2015), alături de şcoli din Luxemburg, Austria şi Portugalia iar elevii şi cadrele didactice implicate în proiect promovează patrimoniul cultural. Şcolile partenere în acest proiect sunt: Ecole Europeenne Luxemburg I; Bundesgymnasium und Realgymnasium Wien 21 (Austria); Agrupamento de Escolas Viseu Norte: Escola Basica D. Duarte, Vil de Soito, Vișeu (Portugalia). Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii procesului didactic prin cooperarea internaţională cu alte şcoli europene, vizând dobândirea de către elevi şi profesori de competenţe şi abilităţi specifice unei educaţii europene. Obiectivele specifice pentru elevi se concretizează în: înţelegerea şi respectarea diferenţelor şi a similarităţilor de ordin cultural, religios şi rasial specifice ţărilor partenere; creşterea motivaţiei şi a încrederii în sine, prin intermediul activităţilor desfăşurate; motivarea elevilor de a învăţa limbi moderne; formarea şi dezvoltarea de relaţii sociale, folosind internetul şi comunicarea scrisă în limba engleză. Obiectivele specifice ale proiectului, pentru profesori, sunt următoarele: asigurarea interacţiunii între şcoli prin împărtăşirea cunoştinţelor, valorilor şi experienţelor; îmbunătăţirea calităţii actului de predare – învăţare prin observarea de lecţii demonstrative în cadrul şcolilor partenere; schimbul de practici educaţionale; adoptarea unor metode de învăţare inovative care să orienteze elevii spre pozitiv şi investigativ” ne-a explicat Ionuț Dumitrescu.

Posting....