Controale polițienești nocturne


În ziua de 29 iu­nie, poliţişti de ordine publică din Râmnicu Vâlcea – Compar­ti­mentul Sisteme de Securitate au desfă­şu­rat o acţiune pe li­nia Legii nr. 333/2003, privind paza obiecti­velor, bunurilor, valo­ri­lor şi protecţia per­soanelor, verificând în acest sens 29 de societăţi comerciale asigurate cu pază umană proprie sau prin societăţi specializate de pază.
Acţiunea a avut ca scop verificarea modului de asigurare contra efracţiei a unităţilor, a respectării prevederilor planului de pază, a modului de executare a serviciului de către agenţii de securitate, cunoaşterea sarcinilor de serviciu din consemnul particular si a modului de intervenţie în cazul unui incident în obiectivul păzit. În urma controalelor efectuate au fost depistaţi 2 agenţi de securitate care executau serviciul în mod necorespunzător, aceştia fiind sancţionaţi contravenţional cu amenzi cuprinse între 100 de lei şi 300 de lei. Toţi agenţii de securitate verificaţi, au fost reinstruiţi cu privire la modul de executare a serviciului de pază, precum si cu privire la modul de intervenţie şi sesizare în cazul unui eveniment în obiectivul păzit.

Posting....