Construirea unui heliport la Horezu, pe masa consilierilor locali


• pentru urbea de sub Buila se dorește și o șosea de centură
Joi, 29 noiembrie, cu începere de la ora 16.00, consilierii locali ai orașului Horezu sunt așteptați în Sala de Conferințe a Casei de Cultură „Constantin Brâncoveanu” pentru ședința ordinară aferentă lunii care urmează să se încheie. Proiectul ordinii de zi aferent întâlnirii cuprinde șapte puncte, după cum urmează în rândurile de mai jos:
1.Prezentarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare.
2.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019.
3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a orașului Horezu, județul Vâlcea și a documentației de atribuire directă.
4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a unui teren intravilan de 313 m.p. situat în orașul Horezu, strada A.I. Cuza (lângă Cinematograf) pentru „Construire magazie și centrală termică”, precum și a toaletei aflate pe acest teren de către întreprinzători particulari.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor cultural-artistice și sociale ce se vor desfășura în luna decembrie 2018.
6.Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință.
7.Informare cu privire la construirea unui heliport și centură ocolitoare a orașului Horezu.