Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean, afirmă: „Aprobarea împrumutului pentru Mirajului Oltului este condiționată de Ministerul Finanțelor Publice”


Astăzi, Consiliul Judeţean Vâlcea se întruneşte în şedinţă extraordinară pentru a completa Hotărârea nr. 44 din 19 septembrie 2016 referitoare la aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 5.550.000 lei de la Ministerul Finanţelor Publice, pentru finalizarea proiectului „Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata. Completarea hotărârii este solicitată de Ministerul Finanţelor Publice, care impune Consiliului Judeţean Vâlcea ca textul acesteia să facă referire la faptul că Ordonanţa care reglementează acordarea împrumuturilor a fost aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016. „Suntem nevoiţi să revenim asupra Hotărârii nr. 44 din 19 septembrie 2016, chiar dacă la redactarea acesteia a fost respectat modelul impus prin Ordinul nr. 532/2016 al Ministrului Finanţelor Publice, iar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, care a verificat documentaţia depusă de Consiliul Judeţean Vâlcea, a transmis-o Guvernului pentru aprobare (deci documentaţia a fost corespunzătoare), deoarece, de la Ministerul Finanţelor Publice ni s-a solicitat ca, în textul hotărârii amintite, să se facă referire la faptul că Ordonanţa care reglementează acordarea împrumuturilor a fost aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016.
Concret, se va reveni asupra Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 44 din 19 septembrie 2016 al cărei text va cuprinde, atunci când este amintită O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea realizării proiectelor finanţate din fondurile UE aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, sintagma: aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016. Situaţia noastră nu este singulară. Asemeni nouă sunt majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale care au solicitat împrumuturi în baza O.U.G. nr. 8/2016”, a declarat Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliul Judeţean.