Constantin, drept de semnătură în locul lui Bălan


Prin demisie depusă (!?!) în urmă cu câteva săptămâni, Mihai Bălan (foto) a lăsat liber postul de director general al CET Govora. Si­tuaţia ce-a rezultat este una destul de com­plexă, pentru că de pixul şi semnă­tura directorului ge­ne­ral de­pind funcţionarea întregii uzine, pre­cum şi colaborarea cu fur­ni­zorii şi clienţi. Zilele trecute, am aflat, pe surse, că Bălan şi-ar fi găsit un în­lo­cuitor, în persoana lui Doru Cons­tan­tin, director comer­cial. Ieri, vice­pre­şe­dintele cu atribu­ţii de pre­şe­dinte al Consiliului Jude­ţean, Gheor­­­ghe Păsat, ne-a lămurit: „Nu este vorba de-un interimat, ci de fap­tul că domnul Constantin are drept de semnătură în locul domnu­lui Bălan. Noi, ca acţionar majoritar al CET Govora, monitorizăm atent situaţia şi avem lucrurile sub control”.