Confruntați cu o serie întreagă de incendii, Pompierii vin cu sfaturi utile pentru locuitorii județului


Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea oferă mai multe sfaturi foarte necesare persoanelor care folosesc sobe pentru încălzirea locuințelor. Aceste sfaturi vin ca urmare a faptului că incendiile din ultima perioadă au avut, în majoritate, ca punct de plecare tocmai sistemele de încălzire, defecte sau improvizate.
Iată care ar fi cele mai utile sfaturi în acest sens:

1.Pentru sistemele de încălzire defecte:

• asiguraţi izolarea termică a sistemelor de încălzit faţă de materialele combustibile din apropierea acestora;
• utilizaţi sistemele de încălzire respectând cu stricteţe indicaţiile producătorului în ceea ce priveşte alimentarea cu combustibil;
• asiguraţi, cel puţin o dată pe an, obligatoriu înaintea sezonului rece, controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire în vederea înlăturării defecţiunilor şi al asigurării funcţionării la parametrii normaţi.

2.Pentru mijloacele de încălzire improvizate:

• asiguraţi izolarea termică a mijloacelor de încălzire faţă de materialele combustibile din apropierea acestora;este interzisă folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile;
• asiguraţi cel puţin odată pe an, obligatoriu înaintea sezonului rece, controlul mijloacelor de încălzire în vederea înlăturării defecţiunilor şi al asigurării funcţionării la parametrii normaţi.

3.Pentru mijloacele de încălzire nesupravegheate

• sobele şi alte mijloace de încălzire trebuie supravegheate permanent pe timpul funcţionării;
• nu supraîncălziţi sobele sau alte mijloace de încălzire;
• nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi sau blocaţi în casă cu sobe sau alte mijloace de încălzire aflate în funcţiune.

4.Măsuri pentru coșurile, burlanele de fum defecte sau necurățite

• verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii;
• coşurile de fum trebuie curăţate periodic pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare;
• coşurile de fum trebuie izolate termic faţă de elementele combustibile ale planşeului sau acoperişului (grinzi, astereală de lemn şi altele asemenea).
material realizat cu sprijinul Compartimentului de Informare şi Relaţii Publice al ISU Vâlcea