Conferinţa de lansare a proiectului „ACCENT pe calificare”Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea a organizat în data de 22.04.2021 conferinţa de lansare a proiectului „ACCENT pe calificare”, proiect finanţat din Programul Operaţional Captal Uman. Proiectul are o durată de 24 luni, desfășurându-se în perioada 01.04.2021 – 31.03.2023.
Partener în cadrul proiectului este Indice Consulting and Management SRL, Bucureşti.
Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de calificare a 552 de angajaţi din regiunile Sud-Vest Oltenia şi Centru prin participare la programele de formare profesională continua, cu accent pe adulţii cu nivel scăzut de calificare- minim 30 persoane, adulţii cu vârste de peste 40 ani – minim 68 persoane şi adulţii din zonele rurale defavorizate- minim 69 persoane.
Rezultatele principale ale proiectului sunt:

  • 552 de participanţi beneficiază de consiliere profesională şi tutorat
  • 6 gr de cursuri Competenţe informatice organizate
  • 6 gr de cursuri Responsabil de mediu organizate
  • 1 gr de cursuri Gestionarea Proiectelor organizată
  • 2 gr de cursuri Gestiunea Calităţii organizate
  • 11 gr de cursuri Agent vânzări organizate
  • 2 gr de cursuri Gestiunea şi arhivarea doc organizate
  • 552 angajaţi din regiunile SVO şi Centru vor participa la programe de formare profesionala şi işi vor îmbunătăţi abilităţile profesionale
  • minim 442 dintre angajaţii din regiunile Sud-Vest Oltenia şi Centru incluşi în grupul ţintă vor fi certificaţi
  • minim 442 certificate de absolvire acordate

Valoarea totală a proiectului a fost de 4.726.878,76lei, iar valoarea cofinanțării UE a fost de 3.923.124,02 lei.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020
Camera de Comert si Industrie Vâlcea
Adresa: Str.Regina Maria, nr 7, Rm. Valcea, Valcea
Persoana de contact: Dl Mihai Cismaru – Manager de proiect
Telefon: 0250/733449
E-mail: ccivl@ccivl.ro