Conducerea unui liceu – acuzată că nu a răspuns în termenul legal la cererile depuse


• contactată, directoarea instituției școlare a declarat că întotdeauna a respectat acest termen și că acuzațiile care se aduc sunt nefondate
Redacția noastră a fost sesizată de un tânăr care, în anul școlar 2017/2018, a fost elevul Liceului Tehnologic „Ferdinand I” din Râmnicu Vâlcea. El ne-a prezentat documente, unele în original, altele în copie, în baza cărora susține că a depus mai multe cereri la secretariatul unității școlare mai-sus amintite, la unele dintre acestea fără a primi răspunsurile în termenul legal de 30 de zile.
Considerăm că, spre o bună înțelegere din partea opiniei publice a cazului care a ajuns în atenția redacției noastre, cel mai bine ar fi să prezentăm aspectele relevante din amplul material pe care fostul elev al Liceului Tehnologic „Ferdinand I” ni l-a înaintat:
„Am fost elev la Liceul Tehnologic «Ferdinand I» în clasa a XII-a, anul școlar 2017/2018 și pe data de 23.01.2018 am primit un preaviz de exmatriculare în care am fost informat că am acumulat 20 de absențe nemotivate, avizul având nr. 87.
Pe data de 25.01.2018, am depus o cerere la secretariatul Liceului Tehnologic «Ferdinand I» având nr. 101, în care am cerut motivarea absențelor de pe data de 15.01.2018, până pe data de 19.01.2018, deoarece am avut probleme în familie și nu am putut veni la ore.
Pe data de 20.02.2018, am depus o cerere la secretariatul Liceului Tehnologic «Ferdinand I», având nr. 314, în care am solicitat că doresc să fiu informat în scris câte absențe am pe primul semestru și cât am media la purtare pe primul semestru.
Pe data de 27.08.2018, am depus o cerere la IȘJ Vâlcea având nr. 5.070 și am solicitat că doresc să primesc un răspuns în scris la cele două cereri pe care le-am menționat mai sus deoarece Liceul Tehnologic «Ferdinand I» nu dorește să îmi dea răspuns.
Pe data de 20.09.2018, conducerea Liceului Tehnologic «Ferdinand I» a eliberat un răspuns pentru cele două cereri menționate mai sus, având nr. 1739 și răspunsul mi-a fost trimis la adresa mea, cu confirmare de primire, prin poștă. Voi preciza în scris ce răspuns mi-a oferit secretariatul Liceului Tehnologic «Ferdinand I» având nr. 1.739: «În data de 25.01.2018, ați depus o cerere cu nr. 101 în care ați solicitat motivarea absențelor pe data de 15.01.2018 și pe data de 19.01.2018 pe motivul probleme în familie. În data de 20.02.2018, ați depus o cerere cu nr. 314 prin care solicitați să vi se comunice în scris media la purtare pe primul semestru. Pe loc, vi s-a scris pe cerere nota la purtare 10 (zece) și vi s-a dat o copie a acesteia. În ceea ce privește nr. de absențe, dna dirigintă v-a eliberat anticipat adresa nr. 87/23.01.2018 prin care vi se comunică nr. de absențe nemotivate la data respectivă (24, 25 au fost zile de sâmbătă și duminică). Pe adresa respectivă ați scris că ați primit un exemplar».
Depun alăturat copie xerox după cererea cu nr. 101 în care se vede clar că eu am cerut motivarea absențelor de pe data de 15.01.2018 până pe data de 19.01.2018. Menționez faptul că eu, pe data de 23.01.2018, am primit un preaviz de exmatriculare, având nr. 87 în care am fost informat că am acumulat 20 de absențe nemotivate și pentru acest preaviz am scris că am primit un exemplar.
În data de 16.10.2018, am depus încă o cerere la secretariatul Liceului Tehnologic «Ferdinand I» în care am cerut că doresc să aflu câte absențe am pe primul semestru an școlar 2017/2018, câte absențe am motivate pe primul semestru. Am mai cerut să aflu dacă la curs seral se pot motiva absențe pe baza unei cereri. Cererea a fost înregistrată la secretariatul liceului cu nr. 1975/16.10.2018.
Răspunsul de la secretariatul Liceului Tehnologic «Ferdinand I» a fost trimis prin poștă cu confirmare de primire la adresa mea.
Răspunsul dat de secretariatul Liceului Tehnologic «Ferdinand I» are nr. 2.156/08.11.2018 și în acest răspuns am fost informat că am 29 absențe motivate pe primul semestru și 15 absențe motivate pe al doilea semestru și am fost informat că, pe baza cererilor scrise de elevul major, se pot motiva 20 de ore pe semestru.
Menționez faptul că după 9 luni am aflat, în sfârșit, că am 29 de absențe motivate pe primul semestru an școlar 2017/2018, în mod normal trebuia să primesc acest răspuns până pe data de 20.03.2018 și să fiu informat câte absențe am pe primul semestru an școlar 2017/2018, dar acest lucru nu s-a întâmplat și am aflat tocmai după 9 luni”.

Conducerea Liceului Tehnologic „Ferdinand I” susține o altă variantă

Am solicitat un punct de vedere pe marginea acestei situații conducerii unității școlare acuzate că nu ar răspunde cererilor în timpul legal. Directoarea Mădălina Ochia ne-a declarat că liceul are dovezi concludente în ceea ce privește răspunsurile oferite fostului elev la cererile pe care le-a depus.
„Noi răspundem în termenul legal la toate cererile care ne sunt adresate. Dacă va fi nevoie vom prezenta dovezile prin care arătăm că fostului nostru elev i s-a dat răspuns. Noi nu putem încălca ROFUIP în ceea ce facem (n. red. este vorba despre Regulamentul-cadru de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar). În plus, cum elevul la care faceți referire ne-a adresat mai multe sesizări cu același obiect, am aplicat prevederile Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. La articolul 10 al acestui act normativ se prevede că, în cazul în care un petiționar adresează aceleiași autorități sau instituții publice mai multe petiții, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petițiile primite. (…) Consider că aceste acuzații care ne sunt aduse de către fostul nostru elev sunt nefondate. Toată situația despre care discutăm reprezintă un caz izolat, care nu aș dori sub nicio formă să afecteze reputația și bunul renume ale liceului nostru”, a fost declarația directoarei unității școlare amintite.

* Notă
Facem precizarea că, pentru prezentarea acestui caz și a celor două opinii mai-sus expuse, redacția noastră s-a bazat pe documentele pe care fostul elev al Liceului Tehnologic „Ferdinand I” ni le-a înaintat în luna noiembrie 2018 (și care vor rămâne, în copie, în posesia redacției noastre timp de trei ani de la publicarea acestui articol, ele având forță probantă în orice situație), precum și pe declarațiile pe care directoarea unității școlare ni le-a oferit, sub forma unui scurt interviu, în data de 8 ianuarie 2019. De asemenea, au fost consultate secvențial, prin intermediul internetului, prevederile Ordonanței nr. 27/2002 și cele ale Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar.