Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant de șofer


Primăria orașului Brezoi, cu sediul în Brezoi, str. Lotrului, nr.2, jud.Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului  contractual de execuție vacant de șofer, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Transport.

            Concursul  va avea loc în data de 18.10.2017 ora 10.00 proba scrisă și în data de 23.10.2017 ora 10.00 interviul, la sediul instituției.

Condițiile de participare la concurs pentru postul menționat sunt:

-îndeplinirea condițiilor generale prevăzute la art.3 din Anexa la H.G.nr.286/2011, modificată și completată prin H.G.nr.1027/2014.

-nivelul studiilor-studii generale;

-permis de conducere categoria C și D;

-atestat profesional pentru transport persoane;

-aviz psihologic de la un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor;

-fișa medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de o unitate sanitară specializată;

-vechime în muncă, minimum 3 ani;

În vederea participării la concurs, candidații vor putea depune dosarul de concurs   în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv, până la data de 06.10.2017, ora 16.00, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei orașului Brezoi, str.Lotrului, nr.2, județul Vâlcea.

Persoana de contact-Efrim Maria, inspector în cadrul Compartimentului Resurse Umane; Relații suplimentare la telefon 0250778240.”

 

Posting....