Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de șofer


Primăria Comunei Cîineni Județul Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de șofer, compartimentul administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cîineni, jud. Vâlcea.

         Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • studii medii
  • fără cazier judiciar
  • permis categoria B, C , E, C+E,
  • vechime minim 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 octombrie 2017, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;

05 octombrie 2017, ora 16:00 : selecţia dosarelor de înscriere;

05 octombrie 2017: afişare rezultate dosare înscriere;

06 octombrie 2017: termen depunere contestaţie;

10.10.2017: proba scrisă

11.10.2017 :interviu

     Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Cîineni, ,  Județul Vâlcea, telefon: 0350 425926,