Concluzii după Colegiul Prefectural: Se vânează mistreții doar când sunt grași, iar despăgubirile… zero


Ieri, s-au purtat noi discuții, în cadrul Colegiului Prefectural, privind constatarea pagubelor și modalitatea de acordare a despăgubirilor produse de speciile de faună de interes cinegetic, dar și despre obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor culturilor agricole. Din păcate, cu excepția unor date simple, legate de efectivele de mistreți (pentru că aceștia sunt cei care produc cel mai des și cele mai însemnate pagube) nu s-a stabilit nimic concret. Poate doar concluzia prefectului, una deloc de neglijat: nu s-a dat nicio despăgubire și asta pentru că obligațiile și măsurile ce trebuie luate de proprietarul culturilor sunt drastice, imposibil de realizat, precum și faptul că, de preferat, mistreții sunt vânați către iarnă, nu când omul se apucă de munca agricolă. Acum, de ce să vânezi mistreți slabi, când îi poți vâna iarna, când sunt grași!?
În sezonul vânătoresc 2017-2018, au fost emise 85 de decizii de despăgubire, din care 24 au fost contestate, Direcției Silvice revenindu-i sarcina de a achita paguba, alte nouă de către AJVPS Vâlcea, iar restul de către Ministerul Apelor și Pădurilor. În concluzie, ca urmare a contestațiilor, zero lei pentru păgubiți.
În acest sezon, până-n prezent, au fost recoltați 290 de mistreți dintr-un total de 1.690. Deci, puțin dacă ne gândim câți au rămas de recoltat și asta se va întâmpla către iarnă, când mistrețul ajunge și chiar trece de 200 kilograme.
„Condițiile sunt greu de realizat, imposibil aș spune: împrejmuirea culturii, pui camere. Mai lipsește să punem și sistem video. Ar trebui să coste cultura ceva infim, iar proprietarii să aplice măsuri de două, trei ori mai costisitoare decât plantația. Măsurile sunt vizibile atunci când trebuie să dai cu banul. La constatări, toți constată că omul n-a făcut ce trebuie”, a declarat prefectul Florian Marin.
Din păcate, tema a fost supusă, de mai multe ori, și parlamentarilor vâlceni, dar, până acum, nimic concret.

Pesta porcină, o nouă abordare

În cadrul ședinței săptămânale, avută ieri de către prefectul Florian Marin cu președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, au fost dezbătute și s-a convenit o serie de măsuri referitoare la probleme de interes județean. Discuția dintre cei doi șefi ai județului s-a axat pe: abordarea problematicii pestei porcine și a măsurilor de prevenire și combatere, luate de către instituțiile cu rol în domeniu, atât în cadrul Colegiului Prefectural de la Instituția Prefectului, cât și în cadrul unei ședințe tematice organizată de către Consiliul Județean Vâlcea; urgentarea procedurii de predare a Pârâului Sărat de către SC Conversmin SA către Apele Române, în vederea efectuării lucrărilor de curățare și igienizare a acestuia; intensi­fi­ca­rea procedurilor legale astfel încât Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului și asociațiile de vânătoare să acționeze pentru concre­tizarea măsurilor, cu privire la limitarea distrugerilor cauzate de porcii mistreți.