Concioiu de la Guşoeni caută o „portiţă”


Principalul obiectiv al prima­rului Nicolae Concioiu pentru acest an este de-a identifica o sursă de finanţare potrivită pen­tru înfiinţarea reţelei de apă şi a celei de canalizare în Guşoeni în cel mai scurt timp. Primarul ar fi agreat varianta de a realiza acest proiect cu fonduri euro­pene, însă noul ghid de finanţare pentru astfel de proiecte nu promovează investiţii de acest gen pentru localităţile cu mai puţin de 2.000 de locuitori. Ast­fel, pentru a atrage fonduri euro­pene, singura „portiţă” pentru autorităţile locale ar fi aceea de a intra într-o asociaţie de dezvol­ta­re intercomunitară.