Comunicat de presă ADPSE Catalactica – filiala Teleorman anunță demararea proiectului ”Program Integrat – Educație, Dezvoltare, Integrare (EDI)”


Alexandria, 13.06.2018

Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică Catalactica – filiala Teleorman în parteneriat cu Asociația pentru Promovare Incluzivă INTEGRAT și în colaborare cu Școala Gimnazială Corbu, Școala Gimnazială ”Pan M. Vizirescu”, Școala Gimnazială Milcovu din Deal – județul Olt, Școala Gimnazială Catane – județul Dolj, Școala Gimnazială Copăceni Racovița – județul Vîlcea, anunță demararea proiectului ”Program Integrat – Educație, Dezvoltare, Integrare (EDI)”, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o durată de 36 de luni.

Obiectivul general al proiectului este acela de prevenire și reducere a a abandonului școlar timouriu și reîntoarcerea în sistemul de educație și formare pentru tinerii și/sau adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie ți îmbunătățirea actului educațional, pentru 1219 copii, elevi și persoane provenind din mediul rural, prin dezvoltarea unui pachet integrat de măsuri.

Activitățile proiectului includ constituirea Centrelor Județene de Educație: Dolj – Catane, Olt – Milcovu din Deal și Vâlcea – Racoviță, recrutarea grupului țintă, dezvoltarea și furnizarea serviciilor integrate pentru antepreșcolari și părinții/tutorii acestora, organizarea unor programe de tip „Școală după Școală”pentru elevii din ciclul primar și gimnazial, realizarea unui program de tip „A doua șansă” care are ca scop sprijinirea copiiilor/tinerilor/adultilor care au parasit in mod prematur sistemul educational. De asemenea, pe toata perioada implementării proiectului se va acordarea sprijin material copiilor din grupul țintă, acordarea de stimulente pentru performanță pentru cadrele didactice, se vor organiza campanii de informare, educare si promovare igiena cu prescolarii, elevii din grupul tinta si parinții acestora, se vor organiza activități extracurriculare pentru elevii din grupul tinta, prin metode non-formale.

Detalii suplimentare privind condițiile de includere în grupul țintă al proiectului, despre activitățile desfășurate și noutăți privind proiectul pot fi accesate pe pagina web www.proiectedi.ro

 

Pentru informații suplimentare:

Manuela Arpinte – Manager Proiect

0247/311.726