Comuna Perișani, deservită de două sisteme de apă potabilă


Două sisteme de apă potabilă deservesc șase sate ale comunei Perișani: Perișani, Mlăceni, Băiașu, Spinu, Pripoare și Poiana. Potrivit datelor furnizate de către edilul Ion Sandu, primele cinci sunt servite de alimentarea cu apă din satul Mlăceni – Fața Bradului (Pârâul Câmpului) cu captare de suprafață, cu rețea de distribuție 15,7 km, sistem pus în funcțiune în anul 2006 din investiție europeană SAPARD, iar cel de al doilea a fost construit din fonduri guvernamentale PNDL, pus în funcțiune în anul 2017, sursa de captare a apei este subterană și provine din două izvoare, unul care izvorăște de la o adâncime de 1001 m, ambele captări sunt situate la poalele pășunii alpine Poiana Spinului din satul Poiana. Trebuie precizat că apa de consum are o calitate net superioară multor altor izvoare din regiune.
De curând, deoarece localnicii din zona de sus a satului Pripoare se confruntau cu mari probleme din cauza lipsei de presiune a apei din prima rețea, s-a reușit conectarea lor la sistemul din satul Poiana, care are suficientă apă pentru a distribui și altor zone din localitate. Sistemul de apă din satul Poiana nu necesită deservenți pe distribuție, funcționează doar cu supravegherea periodică a societății de furnizare Apavil.