„Cocoșul de Hurez” (în)cântă din nou


La Horezu se va derula în aceste zile o nouă ediție a mani­fes­tării cu caracter internațional „Co­coșul de Hurez”. În prima zi a ma­nifes­tărilor va avea loc: primirea invitaţilor; evaluarea producţiei de ceramică şi selecţia lucrărilor pen­tru concursul de creaţie; spectacol de teatru „Nunta” – A.P. Cehov, cu parti­ciparea extraordinară a actriței Magda Catone. A doua zi, sâmbătă, 11 iunie, va avea loc deschiderea oficială a Târgului ceramicii popu­lare româneşti „Cocoşul de Hurez”. După o degustare a produselor tradiţionale de Horezu, la Casa de cultură „Constantin Brâncoveanu” se va reuni juriul concursului de creaţie și se va face evaluarea pie­selor înscrise în concurs. În seara zilei de 11 iunie, cei care vor merge la „Cocoș” vor putea urmări progra­mul folcloric oferit de ansamblurile din Oltenia de sub munte, festivita­tea de premiere a concursului de creaţie și un program folcloric cu invitați de gală. În fine, duminică, 12 iunie, în satul de vacanţă „Stejari” se va derula un program de pre­zentare si desfacere a produselor de ceramică și un concurs de olărit pentru amatori „Strâmbă roata”.