CEZ VÂNZARE a implementat sistemul de compensare/ plafonare și reia procesul de facturare


Reprezentanții CEZ Vânzare au anunțat că au finalizat modificările tehnice necesare pentru emiterea facturilor de energie electrică cu prețuri plafonate/ compensate conform legislației în vigoare. În acest moment, procesul de emitere facturi a fost reluat. Astfel, clienții CEZ Vânzare care au primit facturi aferente consumului lunilor noiembrie/ decembrie, emise înaintea implementării valorilor plafonate/ compensate, vor primi facturi cu valori regularizate care vor include schema de sprijin prevăzută de prevederile legale în vigoare.
În context, este de reamintit faptul că:
• facturile CEZ Vânzare își vor păstra aceleași termene de scadență agreate în contract (ca număr de zile de la data emiterii);
• formatul facturii CEZ Vânzare a fost optimizat cu informații despre tipul și valoarea compensației în care se încadrează clienții.

Ce trebuie să facă clienții CEZ Vânzare pentru a beneficia de prețuri plafonate/ compensate?

1.Clienții casnici CEZ Vânzare vor beneficia automat de prețuri plafonate/ compensate.
2.Clienții non-casnici (operatori economici) trebuie depună o cerere, însoțită de o declarație pe proprie răspundere, prin care să menționeze categoria în care se încadrează. Formularele sunt disponibile accesând https://www.cez.ro/ro/cez-vanzare/informatii-despre-legea-compensarii-si-plafonarii.html și pot fi trimise furnizorului CEZ Vânzare online, în secțiunea https://www.cez.ro/sesizari2-form pe fax la numărul 0372.524.832/ 0248.524.832, prin poștă la adresa: Târgu Jiu, str. Depozitelor, nr. 2, județul Gorj, cod poștal 210238 sau la unul din Centrele de Relații cu Clienții din municipiile reședință de județ.
CEZ Vânzare recomandă programarea online a vizitelor pentru Centrele de Relații cu Clienții din reședințele de județ. Programarea vizitei se poate face online pe https://www.cezinfo.ro/rezervare-online/ sau telefonic, apelând numărul 0251.408.004, de luni până vineri (în intervalul orar 08.00 – 20.00). Programul Centrelor și harta acestora pot fi consultate accesând https://www.cez.ro/ro/centrele-regionale-de-contact.html.

Care sunt condițiile în care clienții beneficiază de prețuri plafonate/ compensate?

În cazul clienților casnici de energie electrică, compensarea se aplică în:
• limita maximă a consumului pentru care se aplică compensarea, aferentă întregului interval noiembrie 2021 – martie 2022, este de 1 500 kWh energie electrică, alocat în tranșe lunare;
• consumul realizat nu trebuie să depășească consumul lunar maxim prevăzut și nici consumul maxim stabilit pentru întreaga perioadă de aplicare a compensării;
• consumul de energie electrică din perioada de facturare să nu fie mai mic de 1 kWh pe zi.
În cazul clienților casnici de gaze naturale, compensarea se aplică în cazul în care:
• consumul de gaze naturale din perioada de facturare (noiembrie 2021 – martie 2022) nu este mai mic de 7 kWh pe zi;
• consumul realizat nu depășește consumul lunar maxim prevăzut și nici consumul maxim stabilit pentru întreaga perioadă de aplicare a compensării – echivalentul în kWh a 1 000 m3 de gaze naturale la un factor de conversie de 10.6 kWh per m3, alocat în tranșe lunare;
La aceste limitele aferente consumului de energie electrică, respectiv gaze naturale, se acceptă o abatere în favoarea beneficiarului compensației de maximum 10%.
Referitor la plafonare, se vizează prețul final la energie electrică și gaze naturale facturat clienților casnici și consumatorilor noncasnici, care nu poate depăși următoarele valori:
• pentru energie electrică: 1 leu/ kWh, care include componenta de preț a energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport și distribuție, servicii de sistem, certificatele verzi, contribuția de cogenerare de înaltă eficiență energetică, abonamentul, TVA;
• pentru gaze naturale: 0,37 lei/ kWh, care include prețul de vânzare al gazelor naturale, costul de transport, acciza, tariful de distribuție, abonamentul, TVA.
De asemenea, operatorii economici, clienți finali care se încadrează în categoria întreprinderi mici și mijlocii, pot beneficia de:
• exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/ extragere din rețea, tariful de distribuție, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum și de la plata certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență și accizei;
• exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuție și accizei.
CEZ Vânzare își încurajează în continuare clienții să apeleze la unul din canalele de comunicare alternative pentru o obține toate informațiile de care au nevoie:
• număr dedicat, 1769, la care clienții pot transmite pe scurt, prin SMS, solicitarea și codul de client, urmând să fie contactați de specialiștii CEZ Vânzare pentru soluționarea solicitării;
portalul şi aplicaţia mobilă MY CEZ;
Info Linia CEZ, 0251 929, disponibilă pentru solicitarea de informaţii comerciale, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 20:00, în timp ce înregistrarea deranjamentelor electrice poate fi efectuată non stop;
Chat-ul cu un consultant CEZ Vânzare, implementat de furnizorul CEZ Vânzare pe website-ul https://www.cezinfo.ro/ este disponibil luni – vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00.
• Divizia Oameni și Brand a CEZ România