Centrele de adulți din Vâlcea, penalizate constant pe probleme de mediu


Problemele de mediu duc la sanc­țiuni constante în ceea ce privește cen­trele de adulți din județ. Pentru respec­ta­rea legislației de mediu, mai concret Legea Apelor nr.107/1996, centrele de adulți din teritoriu sunt penalizate cons­tant pentru depășirea valorilor acceptate la indicatorii de calitate a apelor uzate, riscând amenzi drastice. Potrivit condu­ce­rii DGASPC Vâlcea, reprezentată de directorul executiv Nicolae Badea, se so­licită a se monta debimetre pentru măsu­rarea apelor uzate evacuate. „Cu toate măsurile luate pentru buna funcționare a mini-stațiilor de epurare, folosirea dezin­fec­tanților ce au în componență clor dis­truge coloniile de bacterii ce purifică apa uzată. În opinia mea, trebuie regândită întreținerea și funcționarea stațiilor de epurare existente, pentru acestea fiind nevoie de 140.000 lei”, a declarat, pentru ziarul nostru, Nicolae Badea.
O altă problemă costisitoare o reprezintă sursa de apă a centrelor de la Bistrița. În acest caz, este nevoie de lu­crări de înlocuire tubulatură și trasee, pompe, reparații și igienizare la bazinele de apă, lucru cerut și consemnat de ul­tima inspecție a DSP Vâlcea. Propu­ne­rea DGASPC Vâlcea vizează darea în ad­ministrarea Primăriei Costești a sursei de apă care oricum deservește și alte obiec­tive și locatari din zonă. Pentru a atin­ge acest obiectiv ar fi nevoie de 100.000 lei.