Ceață totală în situația Alunu


Specialiștii și-au dat întâlnire, săptămâna aceasta, pentru a prezenta prefectului de Vâlcea situația actuală de la Alunu, dar ne-au băgat în ceață. Unii declarau că alunecarea de steril înaintează cu aproximativ 20-30 cm la două zile, în timp ce alții susțineau că, după mă­su­ră­to­rile topografice, valorile nu s-au schimbat în ultimă peri­oadă. Mai precis, a fost stopată aluneca­rea. De aici și alte dis­cuții în contradictoriu.
Tot ce a putut face prefectul Florian Marin a fost rechemarea în zonă a comisiei mixte, de la Guvern, pentru reanalizarea si­tua­ției. Reprezentantului Guver­nu­lui în teritoriu i s-a adresat și primarului comunei Alunu, Cris­tian Birăruți, să urgenteze eva­luarea pagubelor înregistrate. Totodată, din spusele reprezen­tan­ților CET Govora, doar utila­jele lor mai intervin în zonă, restul retrăgându-se.
Menționăm că, până-n pre­zent, au fost evacuate opt gos­po­dării, respectiv 27 de per­soane.