Ce se va întâmpla la iarnă cu Ski Resort Transalpina?


Spre sfârșitul acestei luni, mai precis în data de 24 august, are loc o licitație importantă pentru turismul vâlcean. Astfel, contra sumei estimate de 122.648.050 lei, este scoasă la licitație delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public schiabil Voineasa – Ski Resort Transalpina. Acesta, în vederea organizării și exploatării pârtiilor de schi, instalațiilor de transport pe cablu și întregii infrastructuri edilitar urbane aferente, va fi gestionat de un operator economic specializat și se va desfășura sub controlul administrației publice locale – Primăria Voineasa. Serviciul de administrare a domeniului public schiabil Voineasa – Ski Resort Transalpina se organizează pentru a satisface nevoia de mobilitate a populației în scop turistic, sportiv și de agrement, pentru exploatarea autorizată a pârtiilor de schi și a instalațiilor de transport pe cablu, și contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora. Serviciul de administrare a domeniului public schiabil Voineasa – Ski Resort Transalpina se realizează prin intermediul unei infrastructuri edilitar-urbane specifice, adică pârtii de schi, instalații de transport pe cablu, clădiri, instalații de producere a zăpezii artificiale, mașini de bătut zăpada, sisteme de siguranță și protecție etc. Principala activitate în cadrul contractului este transportul de persoane pe cablu, ce se va efectua prin operarea autorizată a instalațiilor, în vederea practicării sporturilor de iarnă prin exploatarea pârtiilor de schi de la domeniul schiabil Voineasa Ski Resort Transalpina.

 

Întreținere pe timp de vară, exploatare pe timp de iarnă

 

Activitățile conexe serviciului de administrare a domeniului public schiabil Voineasa – Ski Resort Transalpina sunt legate de scopul în care se desfășoară acesta: turistic, sportiv și de agrement . Pentru a se putea practica sporturile de iarnă la domeniul schiabil Voineasa – Ski Resort Transalpina este nevoie de întreținerea și exploatare a pârtiilor de schi și a instalațiilor de schi, atât pe timp de vară, cât mai ales pe timp de iarnă. Toate activitățile necesare îndeplinirii scopului pentru care se desfasoara serviciul public de administrare a domeniului schiabil Voineasa – Ski Resort Transalpina sunt considerate activitati conexe: întreținerea pe timp de vară a pârtiilor de schi – curățare, nivelare, drenaj, înierbare; întreținerea pe timp de iarnă a pârtiilor de schi – bătătorirea zăpezii, profilare pârtie, montarea sistemelor de protecție și semnalizare, producerea zăpezii artificiale, întreținerea continua a întregului sistem de producere a zăpezii artificiale, a sistemelor de aducțiune și a surselor de apă; întreținerea mașinilor de bătătorit zăpada; întreținerea clădirilor anexe și tuturor spatiilor și terenurilor aparținând domeniului schiabil; servicii de încasare a contravalorii tichetelor de călătorie, a drepturilor din publicitate, închirieri etc.
Prin procedura de delegare a gestiunii, unitatea administrativ teritoriala atribuie prin concesionare gestiunea serviciului de administrare a domeniului public schiabil Voineasa – Ski Resort Transalpina, precum și exploatarea bunurilor accesorii serviciului, cuprinse în așa numita infrastructură edilitar – urbană specifică. Scopul principal al contractului este să asigure, pe baza unei gestionări optime, efectuarea la un nivel corespunzător a serviciilor, la preţuri accesibile pentru utilizatorii finali, precum şi întreţinerea şi dezvoltarea tuturor bunurilor accesorii serviciului, bunuri de retur încredinţate concesionarului pentru efectuarea acestei activităţi.
Prin procedura de delegare a gestiunii, unitatea administrativ teritorială – Comuna Voineasa atribuie gestiunea serviciului de administrare a domeniului public schiabil Voineasa – Ski Resort Transalpina în vederea exploatării pârtiilor de schi, a instalațiilor de transport pe cablu și a întregii infrastructuri edilitar – urbane aferente serviciului unui operator economic sau unei asocieri care să administreze, să exploateze și să opereze autorizat instalațiile de transport pe cablu și să presteze serviciile conexe necesare funcționarii pârtiilor de schi.