Du-te la...

Intonarea Imnului Național de Ziua Râmnicului

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

20 iunie 2019

Vitralii

Ţinuta de gală

Îl cunosc prea bine pe Ion Andreiţă. Reporterul, prozatorul dur ca un colţ de piatră care scrijeleşte viaţa şi amintirea. Şi pe Andreiţă, cel care scrie versuri, îl cunosc. Dar îl aşteptam şi altfel, scuturat de dantelele unui joc de fiecare zi, gazetăria care i-a măsurat viaţa şi vârstele, îl aşteptam ca invitat de gală

Ion Andreiţă: Mătura de pelin

O carte greu de definit şi de încadrat într-un anumit gen literar. Plină de idei şi de imagini frumoase, scrisă într-un stil alert, agreabil şi atrăgător, Mătura de pelin se citeşte uşor şi cu plăcere. Compusă din segmente şi întâmplări din perioade şi locuri diverse, cartea pare mai degrabă un roman autobiografic decât o culegere

Un liceu la vârstă semicentenară

• Potcoava: 50 de ani de la prima promoţie de absolvenţi Mai la vest de comuna mea natală, Corbu, din județul Olt, la o aruncătură de privire se află tânăra urbe Potcoava, declarată oraș în 2004, deși, prin anii de mijloc ai secolului trecut, așezarea era deja cunoscută ca reședință de plasă și apoi de

Ţinuta de gală

Îl cunosc prea bine pe Ion Andreiţă. Reporterul, prozatorul dur ca un colţ de piatră care scrijeleşte viaţa şi amintirea. Şi pe Andreiţă, cel care scrie versuri, îl cunosc. Dar îl aşteptam şi altfel, scuturat de dantelele unui joc de fiecare zi, gazetăria care i-a măsurat viaţa şi vârstele, îl aşteptam ca invitat de gală

Un alt fel de corupție la scară mondială

– o carte care se citește pe nerăsuflate: „Navigatorii români și amenințările pirateriei maritime” – Apărută, în 2015, la Editura Ars Docendi (București), cartea cunos­cu­tului jurnalist, scriitor și univer­sitar Nicolae Melinescu, „Navi­ga­torii români și amenințările pirate­riei maritime”, recenta „victimă” a mâi­nilor, ochilor și minții mele, de­pă­ș­ește standardele obișnuitului și se așează confortabil pe trepiedul de

Memoria „inocenţilor”

Dan Gîju, colonel cu deprinderi de cercetaş socio-literar, semnează o carte – „Revoluţia inocenţilor”, Editura Favorit, Bucureşti, 2014 – subintitulată ”Interviuri despre evenimentele din decembrie 1989” – care aduce (din nou!?) în planul atenţiei fapte şi întâmplări prin care au trecut ţara şi oamenii ei acum 25 de ani, în opintirea de dărâmare a „zidului

Trei ani în preajma Preşedintelui

Editura Artemis (director, Ştefan Dulu) a tipărit una din cărţile sale de succes, semnată de un scriitor-gazetar cu numele mai puţin vehiculat, dar meritoriu până la contopirea cu talentul: Ioan C. Popa, „Trei ani în preajma Preşedintelui (1997-1999) Note şi comentarii”, 2014. Din titlu intuim maniera modernă, uşor americănească, aşa cum îi stă bine unei

Fascinaţia corolei de lumini a lumii

Autori a câtorva cărţi de călătorii instructiv-îndrăzneţe, încumetându-se să facă de mai multe ori chiar şi ocolul lumii, pentru a putea mărturisi că au văzut cam tot ce se putea vedea, Dr. Irina şi Radu Gabriel Dobrescu şi pentru a fi cât mai convingători simt nevoia să definească turismul ca pe o merinde necesară sufletului,

NAVIGARE NECESSE EST (II)

Avem, dinainte, apele Mării Egee. Pe întinderea lor sunt presărate 1.400 insule  (1/5 din suprafaţa Greciei), din care numai 115 sunt permanent locuite.  Ne aflăm în leagănul de naştere a celor două civilizaţii antice: minoică (Creta) şi miceniană (Peloponezia). Firul istorisirii, evocă numele legendarului rege Minos. Odată cu care, în prim plan, e adus  palatul

Cultul călătoriei îmbogăţitoare spiritual

Printr-un misterios joc al întâm­plării, nu cu mult timp în urmă, am dat de o foaie îngălbenită, pe care o extrăsesem dintr-un număr mai vechi al revistei România literară. Îmi reţinuse atenţia printr-un fapt de istorie literară, şi anume prezentare, sub semnătura lui Ioan Comşa, a primului memorial american despre Ţările Române, editat în 1857

Neguţătorii de vieţi

Am în faţă o carte: „Trei ani din viaţa mea”, de Pompiliu Manea, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2014. Am citit-o, am recitit-o – şi încerc să însemn câteva cuvinte pe marginea ei, şi nu izbutesc. Reflectez. Personajul lui Gogol cumpăra suflete moarte. (Suflete moarte cumpără şi astăzi candidaţii noştri la deputăţie sau la tronul statal –

Sub beneficiul „conjuraţiei” tăcerii

Interesant modul în care se perpetuează la noi, pe faţă şi nici măcar camuflat, prejudecăţi şi clişee, la umbra că­rora să poată fi menţinut un modus ope­randi pentru a da la iveală, dacă aşa o cere un anume interes, chiar şi po­rum­bei, precum pălăria  magicianului de prin târguri! Într-o vreme, se practica ju­de­carea / jurizarea,

Poezia vieţii cu ramuri din muguri de lumină

Satul cu plecările şi sosirile lui; cu veşnicia, cu temporalitatea şi cu singurătatea lui. O lume a învinşilor, dar mai mult a învingătorilor. O lume dinspre care adie lumina statorniciei, a credinţei şi a speranţei. O lume a dorului de pământ, a dorului de mâine şi a dorului de început. O lume pe care, în

POPAS ÎN „TIMPUL DINTRE VALURI DE LUMINĂ”

(Poeme de Doina Drăguţ) Aparent eliptic, titlul acestui volum de versuri pare indescifrabil. Care timp? Este normal să ne întrebăm: trecut… prezent… viitor? Dar eu ştiu bine că poeta este foarte consolidată pe cariatidele unor matematici superioare. Nu sunt, deci, surprins că ne pune în faţa unor ecuaţii poetice cu infinite necunoscute. Remarcabilă este, în

Poetul în rugăciune

Primesc, din cea de-a doua Capitală a României – Chişinău – de la poetul Traian Vasilcău, recentul său volum de versuri, „Sfeşnic în rugăciune”. Sunt impresionat de câtă credinţă în Dumnezeu şi-n pământul ţării pulsează în această carte şi-n autorul ei – ca, de altfel, în majoritatea confraţilor basarabeni. Este tuşa filosofică evidenţiată şi de

„Poezia o trăieşti nu o scrii”

A apărut, în toamna acestui an 2014, la Iaşi, la Editura TipoMoldova, volumul II din Antologia de poezie română contemporană, volum masiv de 1730 pagini, în format A4. Proiectul editorial aparţine Roxanei Alexandra Costinescu, redactor: Aurel Ştefanachi, prepress, coperta şi tehnoredactare: Andrei Ştefanachi. Editura TipoMoldova este recunoscută academic de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice pentru

‹‹Articole noi