CÂT DE SLAB STĂ VÂLCEA la suprafața de legume cultivate în spații protejate?


• media națională de suprafață per județ cultivată cu aceste legume este de 37 de hectare
• în Vâlcea, sunt înregistrate doar 13 hectare cu legume cultivate în spații protejate
Angajații Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Vâlcea ne-au anunțat că, în data de 20 iulie 2021, s-a încheiat perioada de depunere a cererilor de înscriere în «Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate».  La nivel național, până la termenul limită au fost depuse 14.239 cereri, pentru o suprafață solicitată de 1.532,28 hectare. Asta înseamnă, în medie, aproximativ 37 de hectare pentru fiecare dintre cele 41 de județe ale țării.

Cum se prezintă situația în Vâlcea?

La nivelul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Vâlcea au fost depuse, până la data limită, 129 de cereri de înscriere în program. Suprafața totală din județul nostru înscrisă în program este de numai 13,18 hectare (adică de aproape trei ori mai puțin decât media națională per județ – care este de 37 de hectare, după cum am văzut mai sus).

Toate suprafețele înscrise în program vor fi verificate de angajații APIA

Conform legislației în vigoare, după etapa de primire a cererilor, în vederea stabilirii eligibilității acestora, APIA realizează controale administrative pentru un procent de 100% din cererile depuse.
„Conform HG nr. 651/2021, pentru verificarea schemei de ajutor de minimis, după depunerea notificării cu 10 zile calendaristice înainte de începerea valorificării producției, APIA efectuează verificări pe teren privind existența suprafețelor și a culturilor declarate. Reprezentanții Direcțiilor Agricole Județene realizează evaluarea producției de legume înainte de recoltare. Valorificarea producției se va efectua în perioada 2 noiembrie – 2 decembrie 2021, iar documentele care atestă valorificarea producției și registrul de evidență a tratamentelor vizat de către autoritatea fitosanitară vor fi depuse până la data de 3 decembrie 2021, inclusiv”, ne-au anunțat angajații APIA Vâlcea.
În urma controalelor pe teren realizate, datele se introduc în sistemul informatic al APIA și în funcție de datele operate și verificate în aplicația informatică, sistemul calculează automat pentru fiecare beneficiar:
• suma la care are dreptul solicitantul având în vedere ajutoarele de minimis încasate;
• suma cuvenită, cu respectarea principalelor condițiilor prevăzute de legislația în vigoare privind acordarea ajutoarelor de minimis.

Un beneficiar poate primi cel mult 2.000 euro

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis /cultură /1.000 mp/ beneficiar este de 2.000 euro. Aceasta se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 30 septembrie 2020, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2020. Mai multe informații referitoare la criteriile de eligibilitate, termene și condiții se regăsesc în Hotărârea de Guvern nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021.
Serviciul Relații cu publicul și comunicare al APIA