Canalizarea din Popești se extinde pentru locuitorii din patru sate


Așa cum am mai informat, în comuna Popeşti se lucrează la rețeaua de canalizare pentru locuitorii din satele Popeşti, Meieni, Dăeşti şi Curtea. „Canalizarea se va realiza în sistem separativ, adică va asigura numai colectarea şi transportul apelor uzate menajere la staţia de epurare. Apele pluviale se vor colecta în continuare prin sistemul de rigole, şanţuri şi prin canalele existente in localitate. Reţeaua de canalizare a apelor uzate menajere va asigura transportul apei liber, prin tuburi PVC pentru scurgere liberă. Noua reţea va prelua numai apele uzate menajere de la instituţii publice şi gospodării, care va fi colectată prin căminele de inspecţie, căminele de vizitare şi va fi deversată în reţeaua de canalizare. Apa menajeră uzată astfel colectată va fi transportată la staţia de epurare”, declară primărița Aurora Măgură (foto). Mai trebuie spus că valoarea totală a lucrărilor la acest obiectiv de investiţii este de peste 7,5 milioane de lei noi (fără TVA).

Posting....