Campanie pentru promovarea drepturilor zilierilor


Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea ne-au anunțat că, în perioada 20-24 septembrie 2021, s-a desfăşurat Campania Naţională privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional prestate de zilieri.
Obiectivele campaniei la care am făcut referire au fost următoarele:
• identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri şi luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceştia a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
• creşterea gradului de conştientizare al beneficiarilor şi a zilierilor care desfăşoară activităţi cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
• diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate a prevederilor Legii nr. 52/2011;
• identificarea beneficiarilor care utilizează munca copiilor şi a tinerilor fără respectarea prevederilor Legii nr. 52/2011;
• identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condiţiile în care se impunea încheierea contractelor individuale de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către beneficiarii din domeniile care fac obiectul campaniei, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
• determinarea beneficiarilor de a respecta obligaţia de a înfiinţa, completa registrul de evidenţă a zilierilor şi de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în termenul legal.

Amenzile aplicate în județ au ajuns la 18.000 de lei!

„Inspectorii de muncă au controlat 23 beneficiari care îşi desfăşoară activitate pe teritoriului judeţului. Au fost constatate nouă neconformităţi pentru care au fost dispuse nouă măsuri cu termene certe de realizare şi informare a Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea. Au fost aplicate trei sancţiuni contravenţionale în valoare de 18.000 lei pentru încălcarea mai multor prevederi din Legea nr. 52/2011”, ne-au anunțat agajații Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea.
Sursă foto: Arhivă
Material realizat cu sprijinul ITM Vâlcea