Calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 a fost reactualizat


Inspectoratul Școlar Județean transmite că, în urma promulgării de către președintele României, Klaus Iohannis, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, a fost aprobat prin ordin de ministru și transmis spre publicare în Monitorul Oficial, Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021. Astfel, în perioada 9-16 iulie, candidații la concursul național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar își vor depune sau vor transmite electronic dosarele de înscriere. Proba scrisă din cadrul acestui concurs (titularizare) va avea loc în data de 29 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare în vigoare. Primele rezultate vor fi afișate pe 4 august. Contestațiile vor fi depuse în perioada 4-5 august, iar în data de 11 august vor fi afișate rezultatele finale.  Calendarul complet al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar este disponibil pe: https://www.edu.ro/calendarul-privind-mobilitatea-personalului-didactic.
La nivelul județului Vâlcea candidații pot depune dosarele de înscriere în vederea participării la concursul național de ocupare a posturilor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar în perioada 9-16 iulie 2020, în intervalul orar 9.00 – 15.00, la Liceul Tehnologic „Ferdinand I” Râmnicu Vâlcea.