Cadastrarea imobilelor din județ, în grafic


Aproape două mii de cărți funciare au fost eliberate gratuit pentru proprietarii de imobile din județul Vâlcea, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), în anul 2018. Lucrările de cadastru general au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Vâlcea.
În 2018, în județul Vâlcea au fost înregistrate în evidențele de cadastru și carte funciară 1.930 de imobile, reprezentând o suprafață de 905 de hectare de teren agricol.
De asemenea, anul trecut OCPI Vâlcea a semnat contracte de finanțare cu 38 de UAT-uri, iar 35 dintre acestea au încheiat contracte de prestări servicii de cadastru general.
Totodată, în anul 2018, au fost scoase la licitație primele trei UAT-uri din județ care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), care prevede înregistrarea sistematică a imobilelor din 660 de comune din toate județele țării. Câineni, Perișani și Racovița se numără printre cele 194 de UAT-uri pentru care ANCPI a inițiat procedura de licitație.
În prezent, din totalul de 89 de UAT-uri din județul Vâlcea, una (Făurești) este cadastrată în proporție de sută la sută, iar în alte 29 se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de aproximativ 312 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanțare poate fi bugetul local.
• Biroul de Presă al OCPI Vâlcea