Căciulata, Olănești, Govora elibigile pentru milioane de euro


Guvernul a aprobat, la finalul săptămânii trecute, instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru finanțarea Programului de investiţii, modernizare şi dezvoltare a infrastructurii în staţiunile balneare sau balneoclimatice. Acesta are scopul de a stimula și încuraja investițiile în unităţile medico-balneare şi de recuperare, să contribuie la crearea sau modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, la crearea de noi locuri de muncă, precum și calificarea și profesionalizarea personalului ce activează în domeniu.
„Bugetul anual maxim al schemei este reprezentat de echivalentul în lei a 130 milioane de euro, iar bugetul alocat pentru 2019 este de 400 milioane de lei credite de angajament şi 80 milioane de lei credite bugetare pentru realizarea de plăți în baza angajamentelor legale emise. Schema de ajutor este valabilă pentru încheierea angajamentelor legale până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii până la 31 decembrie 2022, cu respectarea prevederilor naționale și europene în domeniul ajutorului de stat. Finanțarea se face din sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP)”, au informat reprezentanții Guvernului pe marginea acestui subiect.

Bine de știut: care sunt cheltuielile eligibile?

Prin intermediul programului la care facem referire se poate acorda fiecărui beneficiar o alocare financiară nerambursabilă de maxim 200.000 euro, reprezentând cel mult 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile:
• lucrări de construcţie, extindere şi reabilitare de capacităţi turistice de alimentaţie publică şi cazare, precum şi a capacităţilor de tratament balnear;
• construcţia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive şi de agrement din staţiunile balneare;
• achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
• construcţia, extinderea și reabilitarea de centre de informare turistică şi dotarea acestora;
• alte obiective de investiţii prin care societăţile comerciale contribuie la dezvoltarea staţiunii balneare respective;
• cheltuieli cu achiziționarea și derularea de programe de formare și calificare profesională a lucrătorilor în unități de alimentație publică și unitățile hoteliere și a specialiștilor în domeniul sănătății, angajați ai beneficiarului și implicați în implementarea proiectului finanțat;
• venitul salarial realizat timp de 12 luni pentru fiecare nou loc de muncă creat și ocupat de specialiști în domeniul sănătății, în urma implementării proiectului până la valoarea minimă a 12 salarii medii brute pe economie, precum şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare.

Cât vor profita stațiunile vâlcene de această măsură?

Prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor pentru un număr de minimum 1.300 de beneficiari la nivel național. Beneficiarii vor avea obligația de a menține investițiile realizate cu finanțare prin programul la care am făcut referire pentru cel puțin 10 ani de la accesarea sumelor de bani. În caz contrar, acești beneficiari vor fi obligați să ramburseze integral sumele obținute ca sprijin financiar potrivit legislației în domeniul ajutorului de stat. Rămâne de văzut în ce măsură vor reuși unitățile turistice din Vâlcea, poate cel mai bogat județ în resurse balneo-climatice, să profite de sprijinul oferit de Guvernul României prin intermediul acestui program.