Buridava XI , lansată oficial


Muzeul de Istorie a Judeţului Vâlcea a fost scena tradițională pentru lansarea numărului XI/2013-2014 al revistei “Buridava . Studii şi materiale”. Evenimentul l-a avut drept invitat de onoare pe dr. Cristian Schuster, directorul Centrului de Tracologie din cadrul Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” Bucureşti.  “Buridava. Studii şi materiale” este editată de Muzeul Judeţean “Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea şi cuprinde studii/articole de arheologie, istorie, etnografie, artă, muzeologie, recenzii, numismatică precum şi cercetări complementare făcute prin metodele ştiinţelor naturale sau tehnice (antropologie, zoologie, palinologie, geologie, metalografie, analize chimice etc). La 43 de ani de la prima apariție, revista are frecvenţa de apariţie anuală, a fost acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice la categoria C (2012), ISSN: 0258-140X, cod CNCS: PN-II-ACRED-AR-2012-0172 şi este indexată în bazele de date internaţionale Index Copernicus şi pe platforma editorială SCIPIO. Fiecare număr este supervizat de profesori şi cercetători de prestigiu internaţional, dintre care menţionăm pe dr. Cristian Schuster, directorul Centrului de Tracologie din cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti, prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca, directorul Muzeului Naţional Brukenthal, prof. univ. dr. Marin Cârciumaru. În paginile numărului XI/2013-2014 puteţi regăsi informaţii privind cercetări arheologice naţionale privind preistoria României dar şi locale (inclusiv tezaurul monetar de la biserica de lemn din Urşi), date despre înalţii ierarhi ai Ungrovlahiei în sec. XIV, despre biblioteca Mănăstirii Hurez. Se mai tratează despre Istoria comunismului vâlcean sau despre Istoriografia Bisericii Catolice din judeţul Vâlcea.