Borza e gata să scape de mineri şi cariere: „Îi dau bucuros înapoi la CEO pe cei o mie de specialişti de la Berbeşti şi Alunu!”


presa gorjeană notează că acţionarii Complexului Energetic Oltenia au respins prelungirea termenului de cedare a unor terenuri către CET Govora, parte din înţelegerea de transfer a Carierei Berbeşti iar administratorul judiciar al CET Govora, Remus Borza, a declarat răspicat că, dacă CE Oltenia nu va respecta contractul de transfer al afacerii, este bucuros să dea înapoi „o mie de specialişti în minerit şi trei cariere minunate de pământ“.

Pandurul.ro scrie că pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor din CE Oltenia, din data de 12 septembrie, a fost şi semnarea unui „un act adiţional pentru prelungirea termenului de transfer a dreptului de proprietate asupra terenurilor cedate de CE Oltenia, ulterior majorării capitalului social al CEO cu valoarea terenurilor dar nu mai târziu de 26.03.2017”: „Votul a fost categoric împotrivă, chiar dacă în nota de fundamentare CE Oltenia invocă un articol din contractul de transfer, care prevede că; „vânzătorul se obligă ca transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor din Anexa 15 să se realizeze ulterior majorării capitalului social al CEO cu valoarea acestora, dar nu mai târziu de 1 an de la data finalizării (n.r-26 martie 2015). În cazul în care transferul dreptului de proprietate nu are loc datorită faptului că majorarea capitalului social nu a putut avea loc, părţile vor prelungi termenul cu termene succesive de câte un an, prin acte adiţionale“. Printr-un protocol semnat pe 22 aprilie 2016 s-a stabilit că „data finalizării“ este 26 martie 2015. S-a mai prelungit cu un an până la 26 martie 2016, dar nici atunci nu s-a făcut majorarea capitalului social cu terenurile din contractul de transfer, astfel că s-a solicitat o nouă dată, 26 martie 2017.”

Poziţia lui Remus Borza este, ca de obicei, foarte tranşantă:„ „Afacerea înseamnă cariere, ori carierele nu plutesc în aer. Carierele sunt aferente unor suprafeţe de teren, nu? Lipseşte obiectul principal al terenului dacă nu ar transfera proprietatea asupra terenurilor, noi nu am avea ce exploata. Nu am fost notificat oficial (n.r- despre respingerea proiectului CEO) nu ştiu ce să vă spun. Suntem în grafic cu plata tranşelor. Am plătit pe 2015 şi s-a plătit o parte şi din 2016. Suntem în grafic cu plăţile, acum, trebuie să înţeleagă cei de la Oltenia că un contract e un contract, trebuie să-l respecte ad-literam, de la prima până la ultima virgulă. Şi dacă astăzi la aproape doi ani de la încheierea acelui contract vin şi pun retroactiv în discuţie valabilitatea contractului, bucuros le dau înapoi. O mie de specialişti din minerit şi trei cariere minunate de pământ“.

Publicaţia gorjeană adaugă că în 2016, CET Govora mai avea de plătit din tranşa de 2,25 de milioane de lei, deşi contractul prevedea că în lipsa plăţilor carierele revin la CEO: „Borza spune că CET Govora a plătit tranşa din 2015 şi o parte din 2016. În total, are de plătit 184 de milioane de lei până în 2024, în zece tranşe. Contractul de transfer de afacere a fost semnat pe 2 martie 2015. Datoria pe care CET Govora o avea la complex era de peste 228 de milioane de lei, dar în contractul de transfer s-a acceptat la plată doar suma de 184 de milioane de lei. Auditorul BDO a calculat la 30 iunie 2015 o pierdere de 109 milioane de lei pentru CEO din acest transfer. S-a ajuns la această sumă deoarece cheltuielile aferente activelor cedate prin contractul de transfer au fost evaluate la peste 290 de milioane de lei, iar în contract se prevede suma de 184 de milioane de lei. Adică, CEO a dat active de 290 de milioane de lei pentru 184 de milioane de lei”

În aceeaşi publicaţie, CE Oltenia explică eşecul transferului prin faptul că nu există acte de proprietate pe toate suprafețele. “Transferul dreptului de proprietate nu s-a realizat deoarece pentru unele terenuri nu au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, fiind necesară parcurgerea tuturor etapelor în vederea emiterii documentelor cadastrale, după care urmează procedura de majorare a capitalului social al societăţi cu valoarea acestor terenuri. Până la îndeplinirea etapelor mai sus menţionate, prevăzute in actele normative în vigoare, nu se poate face transferul de proprietate. Executarea obligaţiilor contractuale depinde de aceste acţiuni impuse de lege”