Bilanțul datoriilor combinatului, actualizat


Combinatul chimic Oltchim SA Râmnicu-Vâlcea, aflat în insolvenţă, şi-a redus, anul tre­cut, pierderile nete până la aproa­pe 509,37 milioane lei, ni­velul reprezentând aproape ju­mă­tate din cel consemnat în 2013 (946,86 milioane lei), con­form unui raport remis azi Bursei de Valori Bucureşti (BVB), cu si­tuaţiile financiare preliminate. Com­pania a reuşit să îşi înjumă­tă­ţească şi pierderile din exploa­tare, de la 965,92 la 445,87 mili­oane lei. Totuşi, pierderile finan­cia­re ale companiei s-au mărit de peste 10 ori, către 63,49 mili­oane lei, de la 6,14 milioane lei în 2013. Datoriile totale ale Oltchim au sporit şi ele, cu 1,91%, de la 3,66 la 3,73 mili­arde lei, se mai arată în docu­men­tul citat.