Bilanț îngrijorător al ISU Vâlcea


• pompierii militari au fost chemați să intervină în cazul a 6.080 de cazuri

Recent, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Vâlcea au întocmit un amplu bilanț al activităților desfășurate pe parcursul anului 2016. Deși spunem în mod argumentat că acesta este unul destul de vast, pentru simplificarea lecturării și înțelegerii, începem prin a reda numărul și categoria de evenimente la care a fost solicitată intervenția pompierilor militari:
• 313 – incendii;
• 276 – incendii de vegetaţie;
• 126 – alte situaţii de urgenţă;
• 50 – acţiuni pentru asistenţa persoanelor;
• 813 – acţiuni pentru protecţia comunităţilor;
• 4.275 – cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D.;
• 227 – deplasări fără intervenţie (208 situaţii de urgenţă la care nu a mai fost necesară intervenţia pompierilor şi 19 alarme false).

Au fost salvate 25 de vieți. Alte șapte s-au pierdut
Pe timpul intervenţiilor, au fost salvate 25 de persoane (22 adulţi și trei copii) şi au fost asistate 4.356 persoane aflate în dificultate. Ca urmare a intervenţiilor s-a reuşit salvarea a 523 de animale şi protejarea a bunurilor materiale în valoare de peste 63 de milioane de lei.
Din nefericire, ca urmare a incendiilor au decedat șapte persoane: una în urma unui accident rutier urmat de incendiu în Drăgăşani, șase persoane asfixiate din cauza unor incendii produse în urma utilizării unor lumânări fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor – la Râmnicu Vâlcea şi Dănicei, unui scurtcircuit electric – în Bălceşti, amplasării necorespunzătoare a materialelor combustibile (textile) faţă de mijlocul de încălzire – în Suteşti, căderii jarului din sistemele de încălzire – Guşoeni şi fumatului fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor – în Brezoi. Au fost înregistrate şi 17 persoane care au suferit atacuri de panică sau arsuri.

De ce se produc incendiile? Răspunsul oficial îl știu pompierii
Cauzele probabile de producere a incendiilor au fost: 67 – utilizarea instalaţiilor electrice defecte, 66 – utilizarea focului fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, 55 – probleme legate de coş/canal de fum necorespunzătoare, 36 – incendii produse prin acţiuni intenţionate, 16 – incendii legate de jar şi scântei de la sistemele de încălzire, 12 – aparate electrice lăsate sub tensiune, 11 – echipamente electrice improvizate, zece fumatul fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, șase – mijloace de încălzire nesupravegheate, șase – jocul copiilor cu focul, patru – sisteme de încălzire necorespunzătoare, patru – trăsnetul, patru – autoaprinderea, trei – mijloace de încălzire improvizate, două – scurgeri de lichide inflamabile, două – scântei mecanice şi alte nouă cauze diferite, precum defecţiuni tehnice, frecare etc.
De asemenea, de-a lungul lui 2016, s-au înregistrat 126 intervenţii pentru alte situaţii de urgenţă, cum ar fi: 60 de inundaţii, 51 de evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă, zece asanări de muniţie, două urgenţe radiologice, două sablarea căilor publice şi o asanare de fântâni. Numărul acestora a crescut de la 85 în 2015 la 126 în 2016.
S-au executat 813 acţiuni pentru protecţia comunităţii: 68 de exerciţii cu forţe şi mijloace, 536 activităţi de recunoaştere în teren, 160 alte intervenţii (facilitare acces în locuinţă, miros gaze, transport persoane de la sau la ambulanţă, degajări copaci, căutare persoane dispărute, misiuni de protecţie a secţiilor de votare), 26 asigurare zonelor unde s-au produs situaţii de urgenţă, 23 salvări de animale. Tot în 2016, pompierii militari ISU au efectuat 2.198 de controale de specialitate la: 1206 instituţii, 638 operatori economici, 201 localităţi, 123 investiţii, 20 de construcţii hidrotehnice şi zece obiective care prezintă pericole majore.

Au fost aplicate amenzi cu valoarea cumulată de peste trei miliarde de lei vechi
Pe timpul controalelor şi verificărilor planificate şi executate în anul 2016, inspectorii au constatat 7.461 deficienţe, cu sprijinul factorilor de conducere, au fost soluţionate operativ un număr de 1.214 deficienţe. Nu au fost constatate stări de pericol. Pentru încălcările constatate au fost aplicate un număr de 4.460 de sancţiuni în cuantum de 342.500 lei. Au fost planificate şi controlate toate servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă şi 13 servicii private pentru situaţii de urgenţă. Pe timpul controalelor, au fost constate 490 de nereguli privind organizarea, dotarea, funcţionarea, constituirea, încadrarea, pregătirea, organizarea intervenţiei şi activitatea preventivă ale acestora, din care s-au soluţionat 87 nereguli pe timpul activităţilor de control. S-au executat exerciţii de intervenţie la toate serviciile controlate.
De asemenea, s-a acordat asistenţă tehnică de specialitate privind modul de întocmire a concepţiei evacuării şi anexelor Planului de evacuare a populaţiei/salariaţilor şi bunurilor materiale pentru asigurarea desfăşurării acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă a acestora. Au fost eliberate zece acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii cu mijloace pirotehnice.
În anul 2016, Inspecţiei de Prevenire a soluţiona, în termen legal, 97 petiţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi cinci în domeniul protecţiei civile. La nivelul judeţului Vâlcea, s-au desfăşurat 5.123 de acţiuni în scopul informării populaţiei şi a diferitelor categorii socioprofesionale (salariaţi, administraţie publică locală, preşcolari, elevi etc.) asupra tipurilor de riscuri, a măsurilor de prevenire a acestora precum şi a modului de comportare pe timpul manifestării acestora.

Vâlcenii au fost permanent informați și instruiți
Pentru pregătirea populaţiei au fost organizate: patru instructaje de pregătire trimestrială cu şefii centrelor operative cu activitate temporală/ inspectorii de protecţie civilă/ cadre tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor de la municipii şi oraşe; patru de pregătiri trimestrială cu şefii SVSU; o convocare de pregătire anuală cu şefii SPSU; o convocare anuală cu şefii centrelor operative cu activitate temporară/inspectorii de protecţie civilă / cadre tehnice încadrate conform OMAI nr. 106/2007 de la municipii şi oraşe; un instructaj de pregătire cu inspectorii de protecţie civilă/cadre tehnice de la instituţii/operatori economici pe semestrul I; două cursuri de pregătire cu durata de 5 zile cu specialişti de prevenire din cadrul SVSU. Pe parcursul anului 2016, s-au derulat trei campanii naţionale de informare şi sensibilizare: ,,Vreau să fiu voluntar”, „RISC- Siguranţa nu e un joc de noroc!” și „Nu tremur la cutremur”.
Secretariatul Tehnic Permanent a monitorizat împreună cu specialişti din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, zonele care s-au confruntat cu situaţii de urgenţă, la 48 de localităţi. Pentru limitarea efectelor dezastrelor, s-au transmis către localităţile vizate şi membrilor CJSU, 230 de atenţionări, avertizări şi informări hidro – meteorologice. Au fost executate și 24 de antrenamente bilunare de înştiinţare şi alarmare în care au fost implicate toate comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi 10 operatori economici, surse de risc.

Cu ce noi dotări se mândrește ISU Vâlcea
Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții ISU Vâlcea prezintă noile dotări intrate în patrimoniul instituție de-a lungul anului 2016. Să vedem ce spun reprezentanții ISU referitor la acest capitol: „Unitatea noastră a primit, în urma achiziţiilor eşalonului superior, mijloace de transport şi mijloace tehnice necesare bunei desfăşurări a intervenţiilor: un autocamion de transport materiale pentru intervenţie; o autospecială pentru transport efective la intervenţie 16+1 locuri; o motopompă remorcabilă de mare capacitate Novus 600MPS, debit 12.000 l/min; cinci motopompe transportabile Daishin, debit 1.300 l/min; compresor pentru încărcarea buteliilor cu aer comprimat; șase aparate izolante cu autonomie marită Drager BG 4; un echipament de testare tip Drager. La nivel unitate s-a achiziţionat un autoturism marca Renault Clio. Prin programul operaţional regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3 – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud – Vest Oltenia, unităţii noastre i-a fost repartizată o autofreză de zăpadă şi un vehicul cu şenile / roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere cu remorca de transport terestru aferentă. În vederea reducerii timpului de răspuns şi eficientizarea acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, a fost operaţionalizat Punctul de Lucru Horezu în cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 20 decembrie 2016. Punctul de lucru are în dotare o autospecială complexă de intervenţie”.